Tävlingsvillkor

Generella tävlingsvillkor för 2022 års tävlingar på Abbekås GK 


Undantag
 från dessa Tävlingsbestämmelser kan gälla för enskild tävling eller för de tävlingar som arrangeras av klubbens olika kommittéer.

Tävlingar spelas enligt
Regler för Golfspel, Abbekås GK:s Lokala Regler, Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1-3 samt WHS (World Handicap System).

Inför större tävlingar skall TL ta fram specifika villkor för dessa tävlingar. 

 

 


Anmälan till tävling

Anmälan till tävling skall normalt ske via internet (min golf) eller i terminalen i klubbhuset, använd då Ditt golf- ID. Anmälan till tävling lördag och söndag skall ske senast 15.00 torsdag. Vid andra tävlingsdagar anges i inbjudan senaste anmälningstid. 

Efteranmälan accepteras endast i undantag efter godkännande av tävlingsledare. Vid efteranmälan utgår dubbel startavgift.

Avanmälan

Avanmälan skall göras före lottning. Om avanmälan sker efter lottning av skäl som ej beror på sjukdom, skall den felande spelaren betala startavgiften innan start medges i kommande tävlingar.

Uteblivande

Vid uteblivande från tävling utan att meddela sig är spelaren avstängd från deltagande i två påföljande tävlingar. Hemmaklubb meddelas. 

Start- resultat- lista

Startlista finns på klubbens hemsida / min golf snarast efter lottning dock senast kl. 13.00 dag före tävling.  Avvikelse kan förekomma när det gäller kategoritävlingar (D50+, H55+ och Herrgolfen). Resultatlistan finns tillgänglig på klubbens hemsida och på www.golf.se   

Tävlingsstart

Gå till reception/tävlingsledningen och betala startavgiften. Hämta scorekortet och infinn Dig på angiven tee senast 5 minuter före start. Hcp- förändringar som skett efter anmälningstillfället skall ha registrerats i GIT senast tävlingsdagen innan start. Spelare som startar med felaktigt hcp, som medför för högt spelhcp, diskvalificeras. 

Avbrott i spelet vid åska dimma etc.. Regel 6-8:

En lång signal med siren – Avbryt spelet omedelbart.

Tre korta signaler med siren upprepade gånger – Avbryt spelet. Spelarna förfar enligt Regel 6-8b-c

Två korta signaler med siren upprepade gånger – Återuppta spelet. Spelarna förfar enligt Regel 6-8d 

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Evakueringsplan

Spelare på hål 1-10 samt hål 18 går till klubbhus, övriga samlas vid väderskydd som finns vid tee hål 14, varifrån, vid behov, evakuering sker. 

Prisutdelning

Huvudregel för prisutdelning är att pristagare skall närvara personligen vid prisceremoni.

I undantagsfall och före start, dock senast i samband med inlämnande av scorekortet kan namngivet ombud anmälas och godkännas av TL. I annat fall går priset till nästa tävlande.
 

Klassindelningar

Klassindelning vid singeltävling

A                    +8 – 15,2

B                    15,3 – 30,6

C                    30,7 – 54,0

Klassindelning vid partävling framgår av tävlingsinbjudan.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vid tävling kunna justera klassindelningen för att uppnå jämnstora klasser.

Tee i handicaptävlingar

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från tee 47 och alla herrar spela från tee 56.
Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 kan välja att spela från tee 52.

Åldersgränser

Abbekås GK har fastställt att lägsta ålder i allmänhet är 13 år (dvs att man fyller 13 under året). TL kan dock göra undantag.

Rast

Under tävling arrangerad av TK är, om inte annat anges tävlingsdagen, rast inte tillåten.
Kortare paus (ca 5 minuter, ref. lokala bestämmelser §17) för att inhandla förfriskningar mm är tillåtet. 

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning.

I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" med start på hål 18 alternativ hål 1 om omständigheterna kräver detta. Kan endast utfärdas av tävlingsledningen. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

Veckotävlingar

Tisdagar och torsdagar damgolf samt herrgolf H55+
Onsdagsgolf för herrar med start ca 5 timmar före mörkrets inbrott.
Lördagar, herr- och damgolf
Aktuella tider se anslagstavlan och aktivitetskalendern 

Detaljinformation om aktuella tävlingar finns på klubbens hemsida samt på ”Min Golf”. 

Anmälningsavgifter

Om inget annat framgår av tävlingsinbjudan

9 hål              60:- per spelare

18 hål            120:- per spelare

36 hål            200:- per spelare

Matchtävl.      120:- per spelare

KM                 ingen avgift

Alla tävlingar är öppna med undantag för klubb-kvaltävlingar och KM

Vid efteranmälan utgår dubbel startavgift.

Persontransporthjälpmedel (PTHM)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot tävlingsregel (om inget annat sägs i tävlingsregeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag
 

Grundregler för seriespel Skåneserien  

Uttagningsprinciper för H22, H45, H55, H60, H65, H70, H75 och H80: 

  1. Laget skall i första hand bestå av spelare från sin åldersgrupp.
  2. Laguttagning efter lägst handicap om man kan och vill ställa upp.
  3. Spelare bör delta i Hk:s och OBK:s veckotävlingar samt starta i KM alternativt kategori KM.
  4. Laget bör bestå av minst 8 spelare, varav 2 byts ut efter spelad seriematch.
  5. Spelare bör vara fullvärdig medlem (alternativt provmedlem).

Undantag och dispens: 

  1. Om lag inte får till tillräckligt med spelare från rätt ålderskategori, kan dispens sökas för godkännande i HK alternativt OBK.
  2. Vid likvärdig hcp- nivå värderas deltagande i Hk:s och OBK:s veckotävlingar samt att man spelar KM alternativt kategori KM.
  3. Fler än 8 spelare kan behövas om lagledaren så finner för att få fullt lag.
  4. Spelare skall innan seriestart lämna rimlig garanti för att man ställer upp.