KM 2023

Lördag och söndag den 12-13 augusti ska det avgöras vilka som är klubbens bästa spelare i olika åldersklasser och självklart också vilka som är bäst sett över alla åldersklasser. Man spelar då 18 hål respektive dag.

Sedan ett antal år tillbaka har både "riktiga KM" och ålderskategori KM avgjorts på samma helg och från sk. klubbtee för både damer och herrar.
Detta har bland många av de bättre golfarna inte varit speciellt populärt då man menat att för att avgöra vilka golfare som verkligen är bäst, så skall KM egentligen avgöras från den sk. "backtee". I vårt fall skulle detta nu i så fall vara tee 64 för herrar och tee 56 för damer.  
Vi vet dock att om vi skulle gå dessa golfare till mötes helt och hållet, så skulle vi samtidigt skrämma bort väldigt många som tycker detta är alldeles för långt och svårt.

TK har därför till 2023 års KM gjort en kompromiss när det gäller vilka tees som ska gälla som ser ut som följer:

Tee 59 spelas i åldersklasserna pojkjunior, H 22, H 40 och H 50
Tee 56 spelas i åldersklassen H 60
Tee 52 spelas i åldersklasserna flickjunior, D 22, D 40 och H 70
Tee 47 spelas i åldersklasserna D 50, D 60, D 70 och H 75

Genom denna indelning i tees så hoppas och tror vi att vi får med så många spelare som möjligt i de olika ålderklasserna. 
Det innebär också att 2023 års "riktiga klubbmästare" i klasserna pojkjunior, herrar, damjunior och damer som har lägst bruttoscore, kommer att koras ur de åldersklasser som spelar tee 59 (pojkar och herrar) samt tee 52 (flickor och damer), dvs från de tees där man i denna tävling spelar banan som längst och förmodligen också som svårast.
Det innebär att åldersklasserna H 60, H 70, H 75 och D 50, D 60 och D 70 inte kan delta i "stora KM" utan här är man bara med i sin egen åldersklass.

I varje klass är det priser i form av plaketter till de som har de tre bästa bruttoresultaten, men för att uppmuntra fler att vara med så kommer vi också i varje ålderskategoriklass att ha några nettopriser.

Tävlingen ligger uppe så det går jättebra att gå in och anmäla sig om ni klickar här

Välkomna med er anmälan!

Tävlingskommittén