Verksamhetsplan 2018

Juniorkommitténs Verksamhetsplan för 2016 antagen på klubbens höstmöte i november 2015

Inledning
Junior- och elitverksamheten på Abbekås Golfklubb fungerar väl och kan fortsättningsvis fortsätta att utvecklas på alla plan.
Målet är att öka antalet ungdomar i träningsverksamhet, samt att jobba för att våra juniorer och eliten fortsätter den positiva trend som vi sett under året.
Verksamheten leds i träning i första hand av klubbens PGA Pro, samt med stöd av junior- och elitkommitténs ledamöter.

Elitverksamhet juniorer
Kommittén avser att fortsätta att utveckla de spelare som har förutsättningar att spela golf på högre nivå. Detta medför att Abbekås GK blir mer synligt i nationella och även internationella sammanhang.
Kommittén vill fortsätta att sträva efter att i framtiden skapa en ekonomisk plattform för att därigenom stötta de spelare på som uppfyller de kriterier kommittén / klubben satt upp för resp. kategori.

Juniorkommittèn organiseras i 5 arbetsgrupper med en ansvarig ledamot som gruppledare. Arbetsgrupperna skall aktivt driva frågor och aktiviteter inom sina ansvarsområden.

1: Verksamhetsgrupp

2: Informationsgrupp

3: Intäktsgrupp

4: Utbildning och ledargrupp

5: Nyrekryteringsgrupp

Ledarengagemang
För att deltagarna i våra olika träningsgrupper ska utvecklas ytterligare är det viktigt att vi kan ha engagerade ledare i verksamheten.
De ledare som idag är verksamma har en ganska stor belastning och därför är det av stor vikt att vi ökar antalet medlemmar i kommittén och som ledare för våra träningsgrupper.
Vi vill gärna att fler föräldrar från framförallt de yngre ålderskategorierna och givetvis andra intresserade medverkar till att vi får en så bra verksamhet som möjligt.

Träning och utveckling
Barn, juniorer och elit delas in i grupper efter ålder, men också efter kunnande och ambition.
I de lägre åldrarna är det åldern och kompisskap som styr gruppindelning, i de lite äldre är också kunnandet och ambitionen viktiga pusselbitar när man sätter samman grupperna.
Målet är att grupperna ska bestå av högst 8 st. spelare / grupp då risken annars finns att instruktören inte hinner jobba tillräckligt mycket med varje individ

JK ser helst att klubbens Pro jobbar i enlighet med de av SGF och PGA framtagna utbildningsplanerna för juniorverksamhet bl.a. redskapet ”Golfäventyret” som är ett utmärkt redskap för nybörjare och de flesta yngre juniorer. Vidare vill JK, tillsammans med klubbens Pro, uppmuntra och stötta de juniorer som har ambitionen att utveckla sitt golfspel till elitnivå. Detta kan se lite olika ut för olika individer, varför en personlig plan för utveckling bör utarbetas för de mest ambitiösa och i golfutveckling längre komna spelarna. Planen ska göras i samråd med föräldrar, spelare och Pro på klubben. Om spelare har ambitionen och möjligheten att komma in på olika Golfgymnasium så är detta något som JK ser positivt på varför det är önskvärt att klubbens Pro har ett nära samarbete med respektive spelares instruktörer på de skolor där spelare från Abbekås GK går.

Skolsamarbete
Genom kontakt och samverkan med olika skolor vill vi försöka locka fler ungdomar att börja spela golf. Detta kan ske genom ”prova på dagar” på klubben eller i skolan, eller mer regelbunden verksamhet på sk. ”Elevens val” tid.

Tävlingar
Klubben kommer även nästa år att delta i, och arrangera ett antal tävlingar för både juniorer och elit.
Som exempel planerar vi att arrangera någon typ av Skandia Tour tävling på så hög nivå som möjligt.

Vi vill gärna att våra ungdomar deltar i de lokala, regionala samt nationella tävlingar som kommer att finnas nästa år. Som exempel kan nämnas tävlingarna på klubben, på Skandia Tour, Skandia Cup samt JMI tävlingar. Vi ser också gärna att de lite äldre och längre komna juniorerna spelar + 18 touren när tillfälle ges. Vi kommer att delta i seriespel arrangerat av Skånes Golfförbund såsom Skåneligan, Matchligan, Miniligan samt självklart Juniorserien och Elitserien.

Läger och stimulans
Under året har det genomförts två läger för ungdomarna, och kommande säsong vill vi gärna ordna något liknande för våra juniorer. Vi vet att detta stärker sammanhållningen mellan våra juniorer och uppmuntrar till mer spel och golfaktiviteter på klubben

Mål och visioner
Vårt mål är att så många som möjligt ska finna glädje i att spela golf på Abbekås GK.

Likaså vill vi att våra ungdomar ska känna att man utvecklas på alla plan; dels i spelet golf men också som människor genom att man umgås, tar ansvar för sig själv och sitt spel samt lär sig vikten av att följa ett uppställt regelverk.
Vi vill genom vår verksamhet skapa att livslångt gott förhållande till golfspelet. Det ska finnas utrymme för de med drömmar om en framtid på de stora tourerna att kunna ta sina första steg på vägen i Abbekås, likaväl som vi ska ge utrymme för de som enbart vill lära sig golfspelet och spela för sociala, friskvårds eller naturupplevelseskäl.

 Juniorkommittén

Abbekås GK