Verksamhetsplan

 

Bankommitté
Drift och underhåll av bana och maskiner leds av klubbens Course Manager som är adjungerad till styrelsen, Riktlinjer för arbetet utarbetas och faställs av Bankommitén och Styrelsen.

Banan 
Målet för golfbanan är att presentera en bana som är både intressant och utmanande att spela på för alla golfare, med en kvalité som matchar banor i distriktet.
Dessutom vill vi att alla medlemmarna och de som besöker oss ska få en härlig upplevelse varje gång den spelas,samt att banan ska hålla så pass god kvalitet att greenfee gäster gärna besöker vår anläggning. De fina träningsytorna skall locka till att träningsläger förläggs på banan och att våra medlemmar förkovrar sig golfspelet.
gare.

Hektometer

Till sommaren kommer det ”äntligen” ske förändringar av 18-hålsbanan. Vi kommer införa hektometer tee med fem utslagsplatser per hål. Idéen med förändringen är att göra banan mer attraktiv både för gäster så att de i högre grad återkommer, likväl för klubbens nuvarande och potentiella medlemmar. Hektometer tee har redan införts på många klubbar och erfarenheten är positiv!

Hektometer tee är längden på banan delat med 100. Om den totala längden på golfbanan är 5600 meter blir hekt­ometer tee 56. 

Abbekås golfbana är relativt lång, med svåra greenområden. Det gör att spelare upplever inspelet till green på många av banans hål som alltför svåra. Det finns alltför få ställen den stora massan av golfare kan ”rulla” in bollen på green eller ha ett tillräckligt kort inspel för att bemästra svårigheterna.

Genom att införa hektometer tee och flytta fram utslagsplatserna kan vi på ett enkelt sätt korta banan, utnyttja de stora utslagsplatserna och justera längden för ökad spelupplevelse. Spelaren kan själv välja att spela den tee som är mest optimal/utmanande, utgående från sitt individuella spelsätt och handicap. Vi vill komma bort från att på röd tee spelar damerna och på gul tee spelar herrarna. Det kommer att bli fem utslagsplatser per hål: tee 47, tee 52, tee 56, tee 59 och tee 64. I samband med införandet av hektometertee har beslut tagits att bygga nya utslagsområden på hål 2, 3, 5, 7 och 14 (se scorekort nedan). Där kommer tee 47 placeras.

De justeringar som har gjorts har haft huvudfokus på de första nio hålen. Skälet är att gästundersökningarna har visat att första nio hålen anses som minst roliga att spela. Genom att korta vissa hål tror vi att en del av de negativa argumenten kan komma att minska, då relationen svårighet och utmaning blir bättre balanserad. Vidare planeras att trädridåer ska ansas/glesas ut, samt att ytterligare ”onödiga” bunkar ska tas bort. Förändringar av bunkrar görs under hösten/vintern 2021/2022.

Bankommittén har planer för ytterligare förbättringar och förändringar både på banan och övningsområdena för ökad golfupplevelse och tillgodose golfarnas krav. Dock kan vi inte göra allt på en gång, utan vi högst medvetna om att förbättringarna och förändringarna måste balanseras mot klubbens ekonomi.

I nedanstående tabell återfinns det scorekort som kommer att införas. Banan kommer att slopas om och ny banguide tryckas. Vid varje hektometer tee kommer det finnas en egen informationsskylt hur hålet ser ut. Detta har efterfrågats av många gäster. Dessutom kommer det finnas två skyltar för varje hektometer tee (exempelvis 47), som ersätter färgerna. Skyltarna som visar till nästa tee kommer också att bytas ut och göras tydligare. Bankommittén hoppas att detta gör det lättare att hitta på banan för främst våra gäster.