Kommittéer

Kommittéerna - Ryggraden i klubbens verksamhet

En stor del av klubbens verksamhet sköts genom de olika kommittéerna. Här hittar ni information angående våra kommittéer, dess verksamhet och aktiviteter. Välj kommitté i menyn till höger.

I sina verksamheter har kommittéerna en samverkan med klubbens personal samt klubbens PRO och krögare.

Styrelsen för Abbekås Golfklubb vill framföra ett stort tack till alla ideellt arbetande i klubben!