Bli medlem

Att vara medlem på Abbekås Golfklubb innebär att man får tillgång till en av landets mest öppna banor sett till tillgänglighet på året. Vi har dels en fördel av vårt geografiska läge långt söderut i landet, men också det faktum att banan ligger på sandjord gör att vi har en väldigt tillgänglig bana. Den tål mycket vatten och normala skånska vintrar spelar vi oftast till ordinarie greener, även om det självklart sker spel till vintergreen också vid frost och snö. Sedan något år tillbaka har vi skapat en instegstrappa för nya golfare och nya medlemmar som i korthet innebär att man vid inträdet som ny medlem alt. nybörjare betalar en ganska låg avgift för att efter 4-5 år hamna på en nivå i avgiften som andra fullvärdiga medlemmar

Våra medlemsformer

 

Erbjudande hösten 2023

Bli medlem nu tom 31/12 2024 till nästa års priser så kan ni börja spela redan nu

Exempel:

Provmedlem år 1 (fullvärdig medlem)     4750 kr
Nybörjarmedlem år inkl. kurs                      2500 kr  (utan kurs 1850 kr)

 

 Medlemsformer och avgifter höst 2022 tom 231231

Kräver  spelrätt  Pris 
Aktiv plus senior 30 år och äldre  Ja, men ej år 1-3 6950 kr
Aktiv plus senior 22-25 år  Nej 3500 kr
Aktiv plus senior 26-29 år  Nej 4500 kr
 Aktiv senior 80+  Ja  5800 kr
Aktiv 10 (10 st 18 håls alt 20 st 9-hålsrundor, ej Sydpoolen)  Ja  3850 kr
Aktiv Provmedlem år 1(fullvärdigt medlemskap 1 år)
Aktiv Provmedlem år 2 (fullvärdigt medlemskap 2:a året)
 Nej
 Nej

4400 kr
5700 kr

Aktiv nybörjare år 1  Nej 1655 kr
Aktiv nybörjare år 1 inkl. nybörjarkurs  Nej 2250 kr
Aktiv nybörjare år 2  Nej 3155 kr
Aktiv nybörjare år 2 inkl. fortsättningskurs  Nej 3750 kr
Bas+ (greenfeemedlemskap)  Nej   995 kr
Bas (grund, ger ej spelmöjlighet på banan i Abbekås eller andra banor)  Nej   650 kr
Aktiv plus junior 17-21 år Nej 2200 kr
Aktiv plus junior 13-16 år Nej 1500 kr
Aktiv plus knatte 8-12 år Nej   200 kr
Aktiv plus knatte 0-7 år Nej   100 kr
Aktiv plus heltidsstuderande 22-30 år* Nej 2200 kr
Aktiv plus andraklubbs medlemskap** Nej 4300 kr

 

* Studier ska ske på heltid och studieintyg ska kunna uppvisas om detta begärs.
** Fullvärdigt medlemskap för spelare som innehar fullt medlemskap på annan skånsk golfklubb.
Medemskapet ger ej rätt till greenfeerabatter på samarbetsklubbar och ej heller rätt till Sydpoolen avgifter via medlemskapet på Abbekås GK

Övrigt
Fd juniorer som fortsätter vara medlem efter juniorålderns slut upp tom 30 års ålder erhåller en spelrätt utan kostnad det år man fyller 30 år.

Vår instegstrappa innebär att man som Nybörjare år 1 har fyra år på sig att komma in i golfen och hitta spelkompisar och bli bekväm med rutiner på klubben, innan man betalar full avgift och innehav av spelrätt krävs.
Likaså kan man som ny medlem med golferfarenhet bli Provmedlem i två år  (olika avgifter år 1 och 2) med fullvärdig status  och först år fyra ställs krav på spelrättsinnehav.

Klicka här för att läsa klubbens stadgar, bl.a. om regler för utträde under §11

Medlemsansökan