Banstatus

Banan öppen för spel till ordinarie greener

Lägesförbättring med en klubblängd på den finklippta delen av spelfältet pga av att vi har torrfläckar på en del fairways som härrör sg från torkan som rådde i början av sommaren.

 

LAGA NEDSLAGSMÄRKEN OCH LÄGG TILLBAKA UPPSLAGEN TORV

 

Det är ej tillåtet att spela eller gå på greener som är vita av frost, snö eller har tjäle i marken.
Under dessa förhållanden gäller spel till vintergreener.

 

 

SPEL VID DIMMA

Tumregel är att ni ska kunna ha fri sikt 300 meter för att ni ska kunna slå ut på banan. Exempel kunna se gården på hål 1 från tee.
Detta är främst av säkerhetsskäl för alla som kan befinna sig på banan, bl.a. banpersonal men också allmänheten som promenerar på banan.