Tävlingsbestämmelser

Generella tävlingsbestämmelser för 2021 års tävlingar på Abbekås GK 

Inför större tävlingar skall TL ta fram specifika bestämmelser för den tävlingen. 

Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater

Spelare skall förvissa sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användningen av sådana apparater inte på annat sätt används i strid mot reglerna. Mobiltelefoner som medförs på banan skall vara i ”tyst” läge. Användandet av mobiltelefon till annat än tidtagning, vid nödsituationer eller för att tillkalla domare/tävlingsledning skall undvikas. 


Anmälan till tävling

Anmälan till tävling skall normalt ske via internet (min golf) eller i terminalen i klubbhuset, använd då Ditt golf- ID. Anmälan till tävling lördag och söndag skall ske senast 15.00 torsdag. Vid andra tävlingsdagar anges i inbjudan senaste anmälningstid. 

Efteranmälan accepteras endast i undantag efter godkännande av tävlingsledare. Vid efteranmälan utgår dubbel startavgift.

Avanmälan

Avanmälan skall göras före lottning. Om avanmälan sker efter lottning av skäl som ej beror på sjukdom, skall den felande spelaren betala startavgiften innan start medges i kommande tävlingar.

Uteblivande

Vid uteblivande från tävling utan att meddela sig är spelaren avstängd från deltagande i två påföljande tävlingar. Hemmaklubb meddelas. 

Start- resultat- lista

Startlista anslås i klubbhuset snarast efter lottning dock senast kl. 13.00 dag före tävling eller om möjligt senast fredag för tävlingar lördag – söndag. Resultatlista anslås i klubbhuset omedelbart efter tävlings avslutande. Start- och resultat- lista finns även tillgängliga på www.golf.se Din Golf 

Tävlingsstart

Gå till reception/tävlingsledningen och betala startavgiften, kontant. Hämta scorekortet och infinn Dig på angiven tee senast 5 minuter före start. Hcp- förändringar som skett efter anmälningstillfället skall ha registrerats i terminalen senast tävlingsdagen innan start. Spelare som startar med felaktigt hcp, som medför för högt spel- hcp, diskvalificeras. 

Avbrott i spelet vid åska dimma etc.. Regel 6-8:

En lång signal med siren – Avbryt spelet omedelbart.

Tre korta signaler med siren upprepade gånger – Avbryt spelet. Spelarna förfar enligt Regel 6-8b-c

Två korta signaler med siren upprepade gånger – Återuppta spelet. Spelarna förfar enligt Regel 6-8d 

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Evakueringsplan

Spelare på hål 1-10 samt hål 18 går till klubbhus, övriga samlas vid väderskydd som finns vid tee hål 14, varifrån, vid behov, evakuering sker. 

Prisutdelning

Huvudregel för prisutdelning är att pristagare skall närvara personligen vid prisceremoni.

I undantagsfall och före start, dock senast i samband med inlämnande av scorekortet kan namngivet ombud anmälas och godkännas av TL. I annat fall går priset till nästa tävlande.
 

Klassindelningar

Klassindelning vid singeltävling

A                    +8 – 15,6

B                    15,7 – 30,7

C                    30,8 – 54,0

Klassindelning vid partävling framgår av tävlingsinbjudan.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vid tävling kunna justera klassindelningen för att uppnå jämnstora klasser.

Tee i handicaptävlingar

Om inte annat bestämts i villkor för en tävling måste alla damer spela från tee 47 och alla herrar spela från tee 56.
Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 kan välja att spela från tee 52.
Plikt: Matchspel - motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee; Slagspel - två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

Åldersgränser

Abbekås GK har fastställt att lägsta ålder i allmänhet är 13 år (dvs att man fyller 13 under året). TL kan dock göra undantag.

Rast

Under tävling arrangerad av TK är, om inte annat anges tävlingsdagen, rast inte tillåten.
Kortare paus (ca 5 minuter, ref. lokala bestämmelser §17) för att inhandla förfriskningar mm är tillåtet. 

Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning.

I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom "play off hål för hål" med start på hål 18 alternativ hål 1 om omständigheterna kräver detta. Kan endast utfärdas av tävlingsledningen. Övriga placeringar enligt resultatlistan med eventuellt delade placeringar.

Veckotävlingar

Tisdagar och torsdagar damgolf samt herrgolf H55+
Onsdagsgolf för herrar med start ca 5 timmar före mörkrets inbrott.
Lördagar, herr- och damgolf
Aktuella tider se anslagstavlan och aktivitetskalendern 

Detaljinformation om aktuella tävlingar finns på anslagstavlan i klubbhuset, på klubbens hemsida samt på ”Min Golf”. 

Anmälningsavgifter

Om inget annat framgår av tävlingsinbjudan

9 hål              60:- per spelare

18 hål            120:- per spelare

36 hål            200:- per spelare

Matchtävl.      120:- per spelare

KM                 ingen avgift

Alla tävlingar är öppna med undantag för klubb-kvaltävlingar och KM

Vid efteranmälan utgår dubbel startavgift.

Persontransporthjälpmedel (PTHM)

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot tävlingsregel (om inget annat sägs i tävlingsregeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag
 

Grundregler för seriespel Skåneserien  

Uttagningsprinciper för H22, H45, H55, H65, H70, H75 och H80: 

  1. Laget skall i första hand bestå av spelare från sin åldersgrupp.
  2. Laguttagning efter lägst handicap om man kan och vill ställa upp.
  3. Spelare bör delta i Hk:s och OBK:s veckotävlingar samt starta i KM alternativt kategori KM.
  4. Laget bör bestå av minst 8 spelare, varav 2 byts ut efter spelad seriematch.
  5. Spelare bör vara fullvärdig medlem (alternativt provmedlem).

Undantag och dispens: 

  1. Om lag inte får till tillräckligt med spelare från rätt ålderskategori, kan dispens sökas för godkännande i HK alternativt OBK.
  2. Vid likvärdig hcp- nivå värderas deltagande i Hk:s och OBK:s veckotävlingar samt att man spelar KM alternativt kategori KM.
  3. Fler än 8 spelare kan behövas om lagledaren så finner för att få fullt lag.
  4. Spelare skall innan seriestart lämna rimlig garanti för att man ställer upp.

Dessa tävlingsbestämmelser är preliminära i avvaktan på TKs slutliga beslut.