Verksamhetsplan 2017

Verksamhets plan för Damkommittén 2017

Den nystartade damkomittén kommer jobba hårt för att fler av

klubbens damer skall kunna träffas,spelagolf och ha roligt tillsammans.

Vi vill verka för att få in fler nybörjare och sällanspelare på tävlingar och i

damernas sällskapsspel.

 

Under året kommer vi arrangera varierande tävlingar och sällskaps

spel,ha utbyte med andra klubbar samt delta i seriespel.

 

Vårt långsiktiga mål är att vi skall bli den mest populära klubben med de

bästa och mest attraktiva aktivitterna för våra damer - både för

medlemmar och för besökare. Utan att för den skull får kosta för

mycket pengar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • organiserar officella tävlingar för damer på vardagar och lördagar

  • organiserar olika varianter av sällskaps spel för damer

  • Jobba för ta hand om våra nya medlemmar och få dem som

        spelar sällan, att komma oftare

  • Ansvara för utbytestävlingar (damer) med andra golfklubbar

  • Arrangera intressanta tävlingar utöver veckotävlingar

  • Arrangera en damutflykt med  golfspel

  • Att tillsamans med old-boys kommittén arrangera minst en

        gemensam tävlig

  • Ansvara för seriespel (damer)

  • Att tillsammans med klubbens "pro" anordna gruppträning för     

        damer

  • Ha ett nära samarbete med styrelsen och övriga kommittéer