Damkommittén

Damkommittén verkar för att klubbens damer på ett naturligt sätt
skall kunna umgås och spela golf tillsammans.

Damkommittén 2017

Vakant  ordförande
Monika Ivarsson, kassör 
Wiveka Ekelund, sekreterare
Vakant  medlemsansvarig 
Eva Hallmer Lindahl
Carina Lloyd, Facebook, hemsida

Adjungerade

Inger Tideman, ansvarig för damernas seriespel
Erna Ohlsson seriespel
Vanja Stivius
Birgitta Lindelöw, aktivitetsstöd