Juniorkommitté 2016

Vi ser gärna att fler föräldrar engagerar sig i kommitténs arbete med att ta hand om och utveckla klubbens ungdomar. Ju fler vi är som hjälps åt att ta ansvar för verksamheten, desto bättre tror vi att den blir och

Inga-Lill Johansson

Ordförande

Lasse Stark

Adjungerad

Joakim Strandberg

Pro

Lina Evald

Ledamot,lägeransvarig,Matchligan ansvarig

Mia Fridh

Ledamot,kassör

Åsa Sandberg

Ledamot,lägeransvarig

Andreas Fridh

Ledamot,Jr-serie,Skåneliga ansvarig,sekreterare

Christian Sandberg

Ledamot,Matchligan ,jr vår och hösttour ansvarig

Johan Rydberg

Ledamot,miniligan ansvarig

Maja Fridh

Representant för juniorerna

Ludvig Sandberg

Representant för juniorerna