Fastighetskommittén 

Fastighetskommittén ansvarar för underhåll och ombyggnader av fastigheter samt försäljning av de 6 st. tomterna mellan hål 15 och Mossbyvägen. Kommittén ansvarar också för kostnader (underhåll och drift) och intäkter som är kopplade till dessa.

Medlemmar i kommittén:

Henrik Dahl, ordförande
Gert-Åke Lönnborn
Michael Carlstöm
Gert Nilsson
Peter Pettersson, adjungerande