Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan för Damkommittén 2019
 

Vårt mål är att engagera fler damer i Damkommittén för att göra det möjligt att få in fler nybörjare och sällanspelare på tävlingar och övriga arrangemang.

Under året kommer vi att arrangera varierande tävlingar och sällskaps- spel, ha utbyte med andra klubbar samt delta i seriespel.

Vårt långsiktiga mål är att vi skall bli den mest populära klubben med de bästa och mest attraktiva aktiviteterna för våra damer – både för medlemmar och besökare.

•       Organisera officiella tävlingar för damer på vardagar och lördagar

•       Jobba för att ta hand om våra nya medlemmar och få dem som spelar sällan, att 

         komma oftare     

•       Ansvara för utbytestävlingar (damer) med andra golfklubbar

•       Arrangera intressanta tävlingar utöver veckotävlingar

•       Arrangera en dam utflykt med golfspel

•       Att tillsammans med old-boys kommittén arrangera minst en gemensam tävling

•       Ansvara för seriespel (damer)

•       Att tillsammans med klubbens ”pro” anordna gruppträning för damer