Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan för Damkommittén 2018

Vårt mål är att engagera fler damer i Damkommittén för att göra det möjligt att få in fler nybörjare och sällanspelare på tävlingar och övriga arrangemang.

Under året kommer vi att arrangera varierande tävlingar och sällskaps- spel, ha utbyte med andra klubbar samt delta i seriespel.

Vårt långsiktiga mål är att vi skall bli den mest populära klubben med de bästa och mest attraktiva aktiviteterna för våra damer – både för medlemmar och besökare