Damkommittén

Verksamhets plan för Damkommittén 2018

Den nystartade damkommittén kommer att jobba hårt för att fler av klubbens damer skall kunna träffas, spela golf och har roligt tillsammans. Vi vill verka för att få in fler nybörjare och sällanspelare på tävlingar och i damernas sällskaps spel.

Under året kommer vi att arrangera varierande tävlingar och sällskaps spel, ha utbyte med andra klubbar samt delta i seriespel.

Vårt långsiktiga mål är att vi skall bli den mest populära klubben med de bästa och mest attraktiva aktiviteterna för våra damer – både för medlemmar och för besökare. Utan att det för den skull får kosta för mycket pengar. 

 

  • Organisera officiella tävlingar för damer på vardagar och lördagar
  • Organisera olika varianter av sällskaps spel för damer
  • Jobba för att ta hand om våra nya medlemmar och få dem som spelar sällan, att komma oftare
  • Ansvara för utbytestävlingar (damer) med andra golfklubbar
  • Arrangera intressanta tävlingar utöver veckotävlingar
  • Arrangera en dam utflykt med golfspel
  • Att tillsammans med old-boys kommittén arrangera minst en gemensam tävling
  • Ansvara för seriespel (damer)
  • Att tillsammans med klubbens ”pro” anordna gruppträning för damer
  • Ha ett nära samarbete med styrelse och övriga kommittéer