Damkommittén

 

 

Verksamhetsplan för Damkommittén 2019

Vårt mål är att engagera fler damer i Damkommittén för att göra det möjligt att få in fler nybörjare och sällanspelare på tävlingar och övriga arrangemang

Under året kommer vi att arrangera varierande tävlingar och sällskaps- spel, ha utbyte med andra klubbar samt delta i seriespel.

Vårt långsiktiga mål är att vi skall bli den mest populära klubben med de bästa och mest attraktiva aktiviteterna för våra damer – både för medlemmar och besökare.

 

  • Organisera officiella tävlingar för damer på vardagar och lördagar
  • Jobba för att ta hand om våra nya medlemmar och få dem som spelar sällan, att komma oftare
  • Ansvara för utbytestävlingar (damer) med andra golfklubbar
  • Arrangera intressanta tävlingar utöver veckotävlingar
  • Arrangera en dam utflykt med golfspel
  • Att tillsammans med old-boys kommittén arrangera minst en gemensam tävling
  • Ansvara för seriespel (damer)
  • Att tillsammans med klubbens ”pro” anordna gruppträning för damer