Kommittéernas verksamhetsplaner 2022

Junior- och elitkommittén

Junior och elitkommitténs verksamhet 2022 kommer att bedrivas med följande aktiviteter och mål:

 Aktiviter:

Ett fortsatt samarbete med Bedinge GK angående läger och kompis golf. Två lag kommer att anmälas till juniorserien. Dock kommer vi inte att anmäla oss till matchligan, då vi är för duktiga för den serien.

Den väldigt uppskattade tävlingen ”Härs & Tvärs” kommer genomföras.

 Ett läger kommer att  arrangeras i början av säsongen. Till det har Vision 54 hyrts in. Vår förhoppning är att ”Abbekås Open” kommer att kunna spelas.

 Abbekås Damlag kommer att spela Elitserien i Hallands län.

 Herrlaget kommer att spela division 2 i Skånes län.

 

Mål 2022:

Damlaget har som mål att hålla sig kvar i Elitserien och Herrlaget har som mål att kvala sig tillbaka till division 1.

Vi hoppas att få in fler anmälningar till ”Härs & Tvärs”.

Slutligen har vi som mål att ett av våra juniorlag skall sluta topp 3.

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för de klubbtävlingar som inte administreras av Obk, HK, DK samt JK. Utöver detta så ansvarar Thorén & Markusson för Krögargolfen som avslutar golfveckan. Kommittén välkomnar nya medlemmar.

Vi räknar med att 2022 ur tävlingssynpunkt skall bli ett vanligt år igen med det normala tävlingsprogrammet. Detta kan förstås behöva ändras precis som blev fallet i år. Vi kommer även nästa år att så långt möjligt starta helgtävlingar och tävlingar under högsäsong klockan 13. Detta för att liksom de föregående åren ge ökad tillgänglighet för greenfeegäster.

Vi hoppas och tror att ”Abbekås Open” kan genomföras under våren 2022. Golfveckan kommer även nästa år att genomföras vecka 27. När det gäller KM så undersöker SGF möjligheten att hitta en gemensam helg för klubbarna så det inte krockar med andra tävlingar. Målsättningen är att hitta en helg som passar alla.

Tävlingsschemat i detalj kommer planeras och presenteras i slutet av januari.

Regel- och Handicapkommittén

Regel- och Handicapkommitténs uppdrag 2022 innefattar två Regelsystem.

 

Kommittén verkar för att klubbens medlemmar på ett enkelt sätt skall kunna följa golfens regelverk vid såväl tävling som vid sällskapspel med tillämpning av handicapreglementet. genom att:

 • Förvalta Golfens Regelverk inkl. Handicapreglementet.
 • Representera Golfklubben utåt i dessa frågor.
 • Ansvara för att Reviderade regler anslås och förklaras på ett lättfattligt sätt.
 • Ansvara för att vår bana är markerad enligt golfreglerna.
 • Ansvara för att lokala regler och bestämmelser följer reglerna.
 • Ansvara och arrangera, tillsammans med klubbens PRO och övriga kommittéer för regelutbildning.
 • Ansvara för rekrytering av domare samt ledamöter avseende handicapreglerna.
 • Hjälpa tävlingskommittén (TK) och övriga kommittéer med regelstöd.
 • Stödja Greenkeepern i regelfrågor.

Inga större regeländringar förväntas år 2022.

OldGirls-kommittén (Ogk)

OldGirls-kommittén (Ogk) vill i första hand verka för att klubbens 50+ damer på ett naturligt och lättsamt sätt skall kunna umgås och spela golf tillsammans på förmiddagarna på tisdagar och torsdagar. Under högsäsong som lottade tävlingar och lågsäsong som sällskapsgolf.

Vi kommer också arrangera tävlingar på klubben och deltaga i seriespel

 • Anordna lottade tävlingar för damer 50+ tisdagar och torsdagar, 18 och 9 hål.
 • Anordna några tävlingar under året som är öppna för alla klubbens seniordamer. 
 • Tillsammans med Oldboyskommittén anordna en gemensam tävling/månad under högsäsongen.
 • Ansvara för damernas seriespel. Under 2022 kommer damerna att deltaga i Skåneserien kategori 1, 2 och 3.
 • Ha ett nära samarbete med styrelsen och andra kommittéer.

OldGirls-kommitténs sammansättning 2022;

Eva Hallmer Lindahl Ordförande   
Erna Ohlsson Sekreterare   
Birgitta Lindelöw Kassör, webb   
Kerstin Olsson Ledamot   
Mari Zimmerman Ledamot
Marguerite Treijner Ledamot

Herrkommittén

Oldboyskommittén

Oldboyskommittén (Obk) verkar för att klubbens oldboys H55+ på ett naturligt och kamratligt sätt skall kunna umgås och spela golf tillsammans.

Enligt nedan arrangerar och organiserar Obk tävlingar på klubben, ordnar utbyten med andra klubbar, deltar i seriespelet och arrangerar resor och utflykter till andra golfbanor.

 • Officiella tis- och torsdagstävlingar inklusive Order of Merit
 • Utbytestävlingar:
  • Abbeslaget tillsammans med Bedinge GK.
  • Lövet & Kannan tillsammans med Tomelilla GK och Sjöbo GK.
 • Tillsammans med Oldgirls-kommittén arrangeras gemensam mixedtävling en gång per månad.
 • Serielagen H55, H60, H70, H75 och H80 samt uttag till dessa.
 • Resor och spel på närliggande banor efter behov och önskemål.
 • Den traditionella resan/tävlingen ”Ut i det blå”, preliminärt första tisdagen i augusti.
 • Obk:s matchtävling i form av en Köpenhamnare där de olika åldersklasserna tävlar mot varandra.
 • Årsavslutning med tävling, gemensam måltid samt prisutdelningar Oom, Hio mm.

Obk håller kommittémöten cirka en gång per månad samt årsmöte.

Bana

Drift och underhåll av bana och maskiner leds av klubbens Course Manager som är adjungerad till styrelsen. Riktlinjer för arbetet utarbetas och fastställs av styrelsen, genom bankommittén. Bankommittén arbetar med utvecklingen av golfbanan.

Verksamhetsplanen för 2022 för drift av banan motsvarar en budget för att upprätthålla en god bankvalité.

I planen ligger ökade kostnader för stödsådd i green och tee. Det finns ett behov att så in en fröbank för att öka innehållet av flerårigt ädelgräs, istället för att ett-årigt vitgröegräs.

Antalet arbetstimmar på banan kommer att utökas för att säkra bemanningen för framtiden. Grunden blir 3 man på heltid och 3 man under säsong på 6 månader. 

Maskininvestering.

Det är viktigt att tillhandahålla en väl fungerande och ekonomisk försvarbar maskinpark och då är det viktigt att man regelbundet byter ut maskiner i parken, för att undvika höga reparationskostnader och onödiga stilleståndskostnader. I 2022 års budget finns ett planerat utbyte av en fairwayklippare, samt en foregreen-klippare.

Planerade projekt.

Målet är att banan ska upplevas som intressantare och lättare för de som inte slår så långt, men samtidigt fortsatt vara en utmaning för den bättre golfaren. Fokus ligger främst på de första 9 hålen under 2022.

Under 2022 görs två projekt på banan:

 1. Fortsatt uppdatering av bevattningssystemet, delar av hål 5 - 9, till en total kostnad på 250 tkr. Arbetet sker under vintersäsongen 2022 - 23.
 2. Lägga igen och modifiera bunkrar på hål 1, 2, 4, 5, 9, helt enligt tidigare beslutad långtidsplan, utifrån tillgängliga ekonomiska medel och personalresurser. Arbetet sker under hösten 2022.