Banstatus

Tisdag 19 mars

SPEL TILL ORDINARIE GREENER

Vid frost, snö och/eller tjäle spel till vintergreen

Peter Pettersson
Course Manager

 

 

 

 

Läs gärna texten nedan för att förstå problematiken med golfspel på vintern

Det innebär som tidigare att det är förbjudet att beträda ordinarie greener vid, frost, tjäle och snö, spel sker då till Vintergreen

Vi har flyttat teemarkeringar till vinterbana
Under vinterperioden blir det normalt väldigt mycket slitage på gul tee och vi har därför valt att under vintern ta bort gul tee för att spara gräset.

De som normalt spelar från gul tee (företrädesvis män under 75 år) rekommenderar vi att istället spela från blå tee och använda den slopetabell som gäller från blå tee.

OBS! Tänk på att välja rätt tee när ni ber om scorekort i receptionen eller skriver ut scorekort själva från terminalen!

 

Att tänka på vid golfspel under vintern på Abbekås Golfklubb 2018-19

Vilken green kan vi spela till är en vanlig fråga på vintern, i texten nedan försöker jag förklara en del av problematiken och varför det inte är tillåtet att beträda de ordinarie greenerna vid vissa tillfällen.

En frostbeklädd green är oftast inte så svår att förstå problematiken med, det är relativt lätt att se och man kan förstå att ett grässtrå som är fruset kan bli skadat om man går på det. Men det som kan vara betydligt svårare att bedöma men även att förstå är när det är fruset/bildas tjäle i ytan och när det börjar tina upp.  

När det är minusgrader på natten finns risken att den tjälen som bildas i ytan (ytan blir hård) inte riktigt släpper på hela dagen, det beror på att marktemperaturen är betydligt lägre nu än tidigare på hösten när vi har en marktemperatur på 7-8 plusgrader.

Hur läng tid det tar innan det släpper varierar från green till green. Faktorer som styr är hur mycket fukt det finns i green, hur mycket skugga är det, läget norr- söder. Exempel green 7 skuggas av trädridån mot tee 8 vilket gör att solen har betydligt svårare att värma upp greenytan. De flesta har säker märkt detta på andra platser också, exempel att frosten ligger kvar betydligt längre på norrsidan av huset än på södersidan. Det kan vara is på vattenpölar där det är skugga men inte där det är sol.    

Som jag har beskrivit tidigare så är gräset mycket känsligt för belastning när det börjar töa i ytan men att det fortfarande är fruset längre ner. Ytan blir väldigt svampig och risken är mycket stor att rötterna brister när man går på green vilket leder till att gräset blir försvagat, vilket kan vara en perfekt inkörsport till svampangrepp. Av den anledningen är det viktigt att vi är försiktiga och att det är viktigt att all tjäle verkligen är borta innan vi spelar på de ordinarie greenerna. För det kan straffa sig ordentligt om man får skador på green nu, det kan innebära att greenkvalitén under våren och försommaren blir betydligt sämre.

Vi anser att vi är väldigt flexibla och försöker ha öppet så mycket som möjligt och ändrar från dag till dag beroende på vädret till vilken green spel sker till. Min förhoppning har varit att under de dagar då det inte finns banpersonal plats ska golfarna kunna göra bedömningen själva. Men tyvärr så har vissa golfare väldigt svårt att förstå problematiken med frost/tjäle och golfspel till ordinarie greener. Tyvärr ser vissa bara till sitt eget bästa här och nu och kan inte se konsekvenserna som kan hända längre fram i vår.  När det är svårt att avgöra till vilken green man bör spela till är det tyvärr för många som tycker att det är ok att spela till ordinarie green istället för att vara försiktig och rädd om greenerna och spela till vintergreen.

Av den anledningen kommer vi som tidigare år att ta in flaggorna på ordinarie greenerna när vi ser på väderprognoserna att det finns risk för minusgrader, frost och tjäle. Sedan kommer inte flaggorna att sättas tillbaka förrän vi ser ett stabilare väder på plussidan.

På vardagar när personal finns på plats tas besluten oftast på förmiddagen om vad som kommer att gälla för hela dagen. För helger kan beslut tas på fredagen med hjälp av väderprognoser.  Informationen om aktuell status finns på hemsidan och på första tee.

Tänk på att detta är er bana och att ni som medlem måste hjälpa till för att vara rädda om vår golfbana och att vi gör detta för golfbanas bästa.     

Peter Pettersson

Course Manager

 

 

 

 

Kommentarer