Banstatus

Måndag 19 Feb

Idag på morgonen är det runt 0 grader, frostigt och det hårt uppe i ytan på men lite längre ner har tjälen släpp i de flesta greenerna under helgens mildväder, men inte i alla utan ca 7-8 cm ner i markprofilen är det fortfarande tjäle.

Enligt väderprognoserna ska det vara lite mildare på dagarna men kallt på nätterna och ännu lite längre fram i vackan ska det bli ännu lite kallare med flera minusgrader. Men vi får se hur vädret utveklar sig men just nu är det inte aktuellt för spel till ordinarie green.    

Fortsatt SPEL TILL VINTERGREEN TILLSVIDARE

Hemsidan Uppdateras när förutsättningarna förändras 

Lägesförbättring på den finklippta delen 

Använd helst bärbag

Laga nedslagmärken och uppslagen torv 

Ej tillåtet att spela med golfbil

 

Att tänka på vid golfspel under vintern på Abbekås Golfklubb 2017-18

När det har varit kallt och ett antal minusgrader på natten bildas tjäle och när det endast är någon plusgrad på dagen vill inte tjälen i ytan inte riktigt släppa på hela dagen. Det beror på att marktemperaturen är betydligt lägre nu. Det innebär att ytan/jorden fryser till mycket snabbare än vad den gör tidigare på hösten när man kanske har en marktemperatur på 7-8 plusgrader. Det innebär att det bildas tjäle mycket snabbare och att det tar betydlig längre för tjälen att tina upp nu mot vad det gör tidigare på hösten. Sedan varierar detta hur snabbt det går från green till green. Det beror på hur mycket fukt det finns i green, hur mycket skugga är det, läget norr- söder mm. Exempel green 7 skuggas av trädridån mot tee 8 vilket gör att solen har betydligt svårare att värma upp greenytan. De flesta har säker märkt detta på andra platser också, exempel att frosten ligger kvar betydligt längre på norrsidan av huset än på södersidan. Det kan vara is på vattenpölar där det är skugga men inte där det är sol.    

Som jag har beskrivit tidigare så är gräset mycket känsligt för belastning när det börjar töa i ytan men att det fortfarande är fruset längre ner. Ytan blir väldigt svampig och risken är mycket stor att rötterna brister när man går på green vilket leder till att gräset blir försvagat, vilket kan vara en perfekt inkörsport till svampangrepp. Av den anledningen är det viktigt att vi är försiktiga och att det är viktigt att all tjäle verkligen är borta innan vi spelar på de ordinarie greenerna. För det kan straffa sig ordentligt om man får skador på green nu, det kan innebära att greenkvalitén under våren och försommaren blir betydligt sämre.

Vi anser att vi är väldigt flexibla och försöker ha öppet så mycket som möjligt och ändrar från dag till dag beroende på vädret till vilken green spel sker till. Min förhoppning har varit att under de dagar då det inte finns banpersonal plats ska golfarna kunna göra bedömningen själva. Men tyvärr så har vissa golfare väldigt svårt att förstå problematiken med frost/tjäle och golfspel till ordinarie greener. Tyvärr ser man bara till sitt eget bästa här och nu och kan inte se konsekvenserna som kan hända längre fram i vår.  När det är svårt att avgöra till vilken green man bör spela till är det tyvärr för många som tycker att det är ok att spela till ordinarie green istället för att vara försiktig och rädd om greenerna och spela till vintergreen.

Av den anledningen kommer vi som tidigare år att ta in flaggorna på ordinarie greenerna när vi ser på väderprognoserna att det finns risk för minusgrader, frost och tjäle. Sedan kommer inte flaggorna att sättas tillbaka förrän vi ser ett stabilare väder på plussidan.

På vardagar när personal finns på plats tas besluten oftast på förmiddagen om vad som kommer att gälla för hela dagen. För helger kan beslut tas på fredagen med hjälp av väderprognoser.  Informationen om aktuell status finns på hemsidan och på första tee.

Tänk på att detta är er bana och att ni som medlem måste hjälpa till för att vara rädda om vår golfbana och att vi gör detta för golfbanas bästa.     

Peter Pettersson
Course Manager

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banstatus 2018-02-19
Calle Strandberg tävlar i Portugal 2018-02-16
Artikel i bättre golf.se 2018-02-06
Säker Golf 2017-09-29
Så lagas ett nedslagsmärke 2017-09-29