Renovering bevattning Etapp 1

Fredag 7 december

Under veckan har alla gamla spridare på aktuella hål grävts fram, vi har hitta de slangar vi behöver för att kunna sätt avstängningar till greenerna och förberdelser har gjorts för att nästa vecka kunna börja plöja ner ny styrkabel och gräva/plöja ner slangar till ny placering av spridare. 

Just nu är det många hål uppgrävda på aktuella hål och det är MUA, fri dropp. Vi hoppas att ni har förståelse för detta. 

Nästa vecka kommer det bli högre aktivitet och vi kommer som vi ha informerat om tidigare att stänga av golfhål där arbete görs för att effektivisera arbetet.

 

För aktuella avstängning se banstatus på startsidan  

 

Arbete med renovering av bevattningsanläggningen Etapp 1

Vi kommer att starta upp det förberedande arbetet för etapp 1 nu på måndag den 26 november. (V.48). Vi kommer att markera ut ny placering av spridare, leta upp slangar och styrning mm. Berörda hål är 1,8,10,18 och puttgreen. Golfspelet kommer inte att påverkas nämnvärt under vecka 48 och inga avstängningar av golfhål kommer att göras under V48.

Från vecka 49 med start måndagen den 3/12 kommer arbete med byte av spridare, nerplöjning av styrkabel och slangar mm att börja.  Det innebär att på de hål som arbete utförs på kommer att vara helt stängda för spel. Exakt hur och när aktuellt hål kommer att vara stängt är svårt att säga just nu men vi kommer att försöka ge så tydlig information som möjligt under arbetets gång och denna information kommer då att finnas på hemsidan och skylt kommer att sitta på aktuella hål.

Vi väljer att stänga aktuella hål vi arbetar på för att göra arbete smidigt, effektivt, säkert och för att hålla nere arbetstidsåtgången och kostnaden för renoveringen.

Arbetet kommer i ett första skede att pågå till den 14/12, därefter kommer vi ta julledigt. Om det återstår mer arbete kommer det att göras i januari månad om vädret tillåter. Detta är som sagt planen men sedan vet vi inte hur vädret kommer att utveckla sig, om det blir vinter eller ej.

Vänlig respektera detta!

Peter Pettersson
Course Manager  

Kommentarer