Årsmöte 2023

Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 18.30 är det dags för klubbens årsmöte. Eventuella motioner skall vara klubbchefen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Årsmötet kommer preliminärt att hållas på övervåningen i klubbhuset och alla handlingar till mötet kommer att publiceras på hemsidan samt finnas tillgängliga i klubbhuset senast en vecka för mötet.

Kommentarer

Fler artiklar