Tisdags- och torsdagstävlingar OBK H55+ Tävlingsinfo

Vi spelar golf tisdagar och torsdagar under den goda och gemytlig sociala samvaro som råder i vår klubb.

Starttider

1 oktober till 31 mars första start 08:40

Stattiderna framgår av tävlingsprogrammet i GIT.

Starttiderna kan förändras då hänsyn skall tas till seriespel, lägerverksamhet och sponsortävlingar. Tävlingarna är upplagda i GIT där även aktuella starttider finns.Tävlingarna är öppna och åldersgränsen nedåt är 55 år, som skall uppnås under kalenderåret!

Startavgiften är 40 kr per spelare. Avräkning av startavgifter sker varannan månad. Det är bara gäster som betalar startavgiften direkt till SWISH-nr 0793-36 52 85.

Tävlingsregler Tävlingarna spelas i enlighet med SGF:s Spel- och tävlingshandbok som gäller från 1 mars 2020 samt Abbekås Golfklubbs lokala regler.

OBK spelar tisdagstävlingarna från tee 52 under 2021.