Regler för OBK 55+

1. Gemensamma regler för tisdags- och torsdagsgolfen.

Reglerna följer SGF:s Spel- och tävlingshandbok som gäller från 1 mars 2020. Lokala regler enligt
anslagstavlor, hemsidan, reception, 1: a tee med flera.

2. Tävlingsledare (TL) skall finnas.
a) TL kan utses för hela året, vid dennes frånvaro utser han ersättare.
b) TL avgör vid regeltolkningar, givetvis har han rätt att undersöka med regelkunniga, men det är TL
som avgör. Hans beslut kan inte ifrågasättas.
c) TL avgör hur många som skall gå i bollarna samt genomför lottning i GIT. Riktlinjen är att det skall
vara 3-bollar.
d) TL ansvarar för att resultaten registreras i GIT.
e) TL kan föreslå eller efter önskemål, med majoritetsbeslut, välja annan än ordinarie spelform.


3. Tävlingarna är öppna och omfattar 18 hål och är hcp-grundande.
a) Klubbansvarig och/eller TL meddelar om övrigt förhållande eller banans kondition gör att rond inte
skall gälla som hcp-grundande.
b) Åldersgränsen nedåt är 55 år, som skall uppnås under kalenderåret.
c) Spelformen är Slaggolf – Singel tisdagar och Slaggolf bästboll torsdagar.
d) Ordinarie tee är gul. De som fyller lägst 70 och högst 74 år har rätt att spela från blå tee. De som
fyller lägst 75 år under året kan välja att spela från röd tee. Önskemålet skall anmälas före start.
e) För att ha deltagit i tävlingen skall banans 18 hål ha spelats. Bruten rond förverkar startavgiften
som tillfaller tävlingspotten.
f) Spelare som avbokar efter anmälningstidens utgång ej kommer till start eller inte fullföljer
tävlingen erlägger full anmälningsavgift.
g) Spelare har rätt att spela (9) hål men bara de första nio hålen och under förutsättning att han
meddelar detta före lottning och erlägger halv startavgift.
h) Antalet spelare är begränsat till 48


4. Medlem får bjuda in gäst från annan klubb att deltaga i samma boll.
Maximalt en gäst i medlems boll. Om eventuellt fler gäster så lottas dessa, maximalt två i samma
boll.


5. Högsta exakta hcp är 36,0.
Spelare med högre handicap har rätt att spela men får bara
tillgodoräknas sig ett spelhandicap som motsvaras av 36,0 i exakt handicap.


6. Tävlingarna skall spelas på samma greener

 D.v.s. börjar tävlingen på provisoriska greener skall den fullföljas på provisoriska greener.
TL kan besluta att de sista 9 hålen spelas på ordinarie greener, om klubbansvarig ger tillstånd.


7. Anmälan till OBK-tävlingarna
Anmälningar till tisdag- och torsdagstävlingarna görs i GIT. Saknar en spelare möjligheter till
uppkoppling mot GIT kan anmälan ske via receptionen eller TL.


8. Anmälningstid och publicering av startlista.
Anmälningstiden utgår klockan 17:00 och startlistan publiceras senast 19:00 dagen före tävlingen.
Efteranmälningar kan ej ske.


9. Startavgift / Vinster
Startavgiften är 40 kronor per spelare. Spelare har rätt att välja att bara spela 9 hål, till halv avgift om
detta anmäls före start. För medlemmar i Abbekås GK gäller att avräkning sker varannan månad. De
som spelat tävlingarna får e-post om saldot på deras ”spelkonto”. Inbetalningar sker via SWISH till
0793-36 52 85. För de som saknar SWISH finns möjlighet till överföring till OBKs bankkonto. För
greenfeespelare gäller att de betalar anmälningsavgiften med SWISH före tävlingen.
Vinster utdelas enligt fastställd vinstplan. Överskottet läggs i en pott som används enligt punkt 13.


10. Scorekort/Rapportering:
Alla spelare skall lämna in sitt scorekort signerat av spelare och markör. Speciella regler gäller så
länge Coronapandemin pågår.


11. Rast efter 9 hål, max 10 min.


12. Efter tävling ansvarar TL för att scorekorten registreras i GIT.


13. Potten skall användas enligt majoritetsbeslut.
För att vara kvalificerad att deltaga i aktivitet finansierad från potten, krävs att 15 startavgifter
erlagts under säsongen som omfattar 1 april – 31 oktober.
Om någon inte skulle vara kvalificerad, kan deltagande erhållas genom att erlägga det antal
startavgifter som resterar. Är ingen startavgift betald blir avgiften enligt vad OBK beslutar.


14. Order of Merit är en tävling i tävlingen som spelas 1 april t.o.m. 31 oktober. 
OoM är en singeltävling där tisdagsgolfarnas nettoresultat ligger till grund för fördelning av poäng.
Poängfördelningen per spelomgång är att spelare med lägst nettoresultat erhåller (10) poäng och
därefter i fallande till (2) poäng. Övriga erhåller (1) poäng för att ha deltagit.
Under 10 deltagare delas poäng ut från 5 poäng och därefter i fallande till 2 poäng. Övriga får 1
poäng.
Segrare blir den som har högsta sammanlagda poängen. Vid lika poäng vinner den spelare med lägsta
exakta handicap per 31 oktober. Segraren tilldelas vandringspriset och förvarar detta till nästa års
final.


15. Torsdagsgolf - Lagtävling
Vid lagspel, 3-boll, räknas de två bästa resultaten i bollen. Vid 4-boll står en man över enligt i förväg
bestämt schema. Exempel: A står han över hål 1, 5, 9, 13 samt 17; B står över hål 2, 6 o.s.v., C står
över 3,7 o.s.v. samt D står över 4, 8 o.s.v.). De två bästa resultaten på varje hål räknas. TL kan välja
att i stället tilldela spelarna i en 4-boll 85 % av deras spelhandicap.


16. HIO-pris vid tisdags- och torsdagstävlingarna.
Den spelare som gör HIO erhåller 500 kr.


17. Revidering av regler kan endast ske vid OBK-kommittésammanträden.