Order of Merit

Order of Merit 2022 OBK 55+


Gemensamma bestämmelser

Order of Merit tävlingen spelas tisdagar

Order of Merit spelas vid 15 tillfällen under perioden 3/5 till 30/8 2022. 

Vinnare blir den som har flest poäng, maximalt 8 tävlingar av 15 möjliga får räknas.

Poäng utdelas till de 12 bäst placerade i varje deltävling, Vid varje deltävling fördelas 2 poäng per deltagare, enligt en beprövad fördelningsnyckel. 

Vinnare blir spelaren som har högst poäng när tävlingsperioden avslutas. De åtta bäst placerade får priser. Vid lika slutresultat sker särskilning genom lägsta exakt handicap den 29/8 2022.

Sammandrag order of merit 2022

 

Trisskampen spelas torsdagar

Trisskampen är ett komplement till torsdags-tävlingarna, där vi spelar lagtävling vid minst 15 spelare.

Trisskampen spelas i en grundomgång om 9 tävlingar, där de 5 bästa tävlingarnas nettoresultat räknas.

Alla som spelat lägst 5 deltävlingar i grundomgången, spelar en finalrond den 10/11 2022, där resultaten för de 5 bästa ronderna läggs till finaldagens resultat. De som inte kan medverka finaldagen får tillgodoräkna sig finalens högsta nettoslag ökat med 5 slag.  Vinnare blir den som har det lägsta sammanlagda resultatet.

 De 10 bäst placerade efter finalspelet erhållet Trisslotter i fallande skala 10,8,7,6,5,4,3,2,1,1.

 

Sammandrag grundomgångar Trisskampen 2022    Slutresultat Trisskampen 2022