Verksamhetsplan för Herrkommittén 2020

Herrkommittén verkar för att klubbens manliga seniorer på ett naturligt och trevligt sätt skall kunna umgås och spela golf tillsammans. Vi gör detta genom att arrangera tävlingar på klubben, inklusive sommargolfens Order-of-Merit, delta i seriespelet och arrangera ”resor”

Herrkommitten arrangerar följande aktiviteter:

  • Officiella onsdags och lördags tävlingar.
  • Order-of-Merit tävling över sommarsäsongen.
  • Avslutningsträffar för vintergolfen respektive sommargolfen.
  • Herrgolfens matchtävling.
  • I 2020 års seriespel deltager H40 och H50 
  • Golfutflykt, "Uti de Gröna Lördagstävling”
  • Matchtävlingen "Köpenhamnaren", från kategorierna H35, H45, H55 och H65.
  • Arrangemang av Resor Malmborgs trofé/Tävlingar
  • Ett nära samarbete med klubbens övriga kommittéer.