Fastighetskommittén 

Fastighetskommittén ansvarar för underhåll och drift avklubbens fastigheter.

Medlemmar i kommittén:

Göran Pettersson, ordf
Michael Carlström
Jonny Johansson
Gert Nilsson
Hans Jönsson
Gert Åke Lönnborn