Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2017

Bankommitté
Drift och underhåll av bana och maskiner leds av klubbens Course Manager som är adjungerad till styrelsen, Riktlinjer för arbetet utarbetas och faställs av Bankommitén och Styrelsen.

Banan 
Målet för golfbanan är att presentera en bana som är både intressant och utmanande att spela på för alla golfare, med en kvalité som matchar banor i distriktet.
Dessutom vill vi att alla medlemmarna och de som besöker oss ska få en härlig upplevelse varje gång den spelas,samt att banan ska hålla så pass god kvalitet att greenfee gäster gärna besöker vår anläggning. De fina träningsytorna skall locka till att träningsläger förläggs på banan och att våra medlemmar förkovrar sig golfspelet.
Högst fokus ligger på greenkvalité. Genom något ökade resurser till skötsel kan tee, foregreen och fairways prioriteras något högre än tidigare år. Skillnaden är inte stor, men det finns ändå förhoppningar att banan kan presenteras ännu bättre än tidigare.
Den förbättringsplan som funnits under drygt 5år revideras under vintern 2015-2016. Förbättringsplanen kommer att vara i samma anda som tidigare d.v.s.mindre justeringar, ge förslag på bunkrar som kan tas bort mm. Det finns inga större resurser att genomföra några omfattande förändringar, men genom långsamt bättre ekonomi hoppas vi i BAnkommittén att pengar kan skjutas till att genomföra nödvändiga förbättringar, öka skötselresurser och kanske till och med genomföra spelförhöjande förändringar av banan/ anläggningen. Ett bekymmer är bevattningssystemet som börjar bli ålderstiget och behöver bytas ut. under 2017 är planen att nya hål 15 fördigställs, enligt plan.
De två bangruppernas arbete kommer att fortsätta i samma omfattning under 2017 som under 2016. Detta innebär att ena gruppen tar hand om dressning av tee och fairway, medan den andra gruppen sköter grönytorna runt klubbhuset. Om det krävs kan en förstärkt bangrupp avropas.