Hål 15

Masterplan hål 15

Styrelsen har gett bankommittén i uppdrag att utreda olika alternativ för hål 15. En masterplan har arbetats fram

Se dokumentet nedan.

Styrelsen har beslutat att gå vidare med förslag ”F” och att under mellantiden införa en alternativ sträckning med ett par 3 hål. Ekonomistyrning, tidplan sköts av bankommittén och ekonomigruppen i samråd.