2020-08-04 Obk H55+ Uti det Blå INSTÄLLD Ändrad till den 1 sept med egen bil