Bli medlem

Bli medlem nu på Abbekås Golfklubb tom 31/12 2021 så bjuder vi på hösten 2020! Detta erbjudande gäller Nybörjare samt golfare som idag är medlemmar på en annan klubb och som vill teckna ett Provmedlemskap år 1 (Fullvärdigt medlemskap) Att vara medlem på Abbekås Golfklubb innebär att man får tillgång till en av landets mest öppna banor sett till tillgänglighet på året. Vi har dels en fördel av vårt geografiska läge långt söderut i landet, men också det faktum att banan ligger på sandjord gör att vi har en väldigt tillgänglig bana. Den tål mycket vatten och normala skånska vintrar spelar vi oftast till ordinarie greener, även om det självklart sker spel till vintergreen också vid frost och snö. Sedan något år tillbaka har vi skapat en instegstrappa för nya golfare och nya medlemmar som i korthet innebär att man vid inträdet som ny medlem alt. nybörjare betalar en ganska låg avgift för att efter 4-5 år hamna på en nivå i avgiften som andra fullvärdiga medlemmar

Våra medlemsformer

 

 Medlemsformer och avgifter fr.o.m. 2021

Kräver  spelrätt  Pris 
Aktiv plus senior 30 år och äldre  Ja  6240 kr
Aktiv plus senior 22-25 år  Nej 2995 kr
Aktiv plus senior 26-29 år  Nej 4140 kr
 Aktiv senior 80+  Ja  5240 kr
Aktiv 10 (10 st 18 håls alt 20 st 9-hålsrundor, ej Sydpoolen)  Ja  3500 kr
Aktiv Provmedlem år 1(fullvärdigt medlemskap 1 år)
Aktiv Provmedlem år 2 (fullvärdigt medlemskap 2:a året)
 Nej
 Nej

3995 kr
5240 kr

Aktiv nybörjare år 1  Nej 1400 kr
Aktiv nybörjare år 1 inkl. nybörjarkurs  Nej 1995 kr
Aktiv nybörjare år 2  Nej  2000 kr
Aktiv nybörjare år 2 inkl. fortsättningskurs  Nej  2595 kr
Bas+ (greenfeemedlemskap)  Nej 995 kr
Bas (grund, ger ej spelmöjlighet på banan i Abbekås eller andra banor)  Nej 650 kr
Aktiv plus junior 17-21 år Nej 2000 kr
Aktiv plus junior 13-16 år Nej 1300kr
Aktiv plus knatte 8-12 år Nej  200 kr
Aktiv plus knatte 0-7 år Nej  100kr
Aktiv plus heltidsstuderande 22-30 år* Nej 2000kr

 

* Studier ska ske på heltid och studieintyg ska kunna uppvisas om detta begärs.

Övrigt
Fd juniorer som fortsätter vara medlem efter juniorålderns slut upp tom 30 års ålder erhåller en spelrätt utan kostnad det år man fyller 30 år.

Vår instegstrappa innebär att man som Nybörjare har tre år på sig att komma in i golfen och hitta spelkompisar och bli bekväm med rutiner på klubben, innan man betalar full avgift och innehav av spelrätt krävs.
Likaså kan man som ny medlem med golferfarenhet bli Provmedlem i två år  (olika avgifter år 1 och 2) med fullvärdig status  och först år fyra ställs krav på spelrättsinnehav.

Medlemsansökan