Herrgolf 10.00

Herrgolf onsdag 10.00 Samling 9.45 för lottning.

Vid vintergreener sker spel från gul tee och spel sker med 50 % av spelhandicapet.