Bli medlem

Att vara medlem på Abbekås Golfklubb innebär att man får tillgång till en av landets mest öppna banor sett till tillgänglighet på året. Vi har dels en fördel av vårt geografiska läge långt söderut i landet, men också det faktum att banan ligger på sandjord gör att vi har en väldigt tillgänglig bana. Den tål mycket vatten och normala skånska vintrar spelar vi oftast till ordinarie greener, även om det självklart sker spel till vintergreen också vid frost och snö. Sedan något år tillbaka har vi skapat en instegstrappa för nya golfare och nya medlemmar som i korthet innebär att man vid inträdet som ny medlem alt. nybörjare betalar en ganska låg avgift för att efter 3-4 år hamna på en nivå i avgiften som andra fullvärdiga medlemmar

Våra medlemsformer

 Medlemsform

Kräver  spelrätt  Pris 
Fullvärdig senior 30 år och äldre  Ja (4000 kr) 5840 kr
Fullvärdig senior 22-25 år  Nej 2575 kr
Fullvärdig senior 26-29 år  Nej 4140 kr
20-medlem (20 st 18-håls alt 40 st 9-hålsrundor, ej Sydpoolen)  Ja (4000 kr) 4140 kr
10-medlem (10 st 18 håls alt 20 st 9-hålsrundor, ej Sydpoolen)  Ja (4000 kr) 2700 kr
Provmedlem (fullvärdigt medlemskap 1 år)  Nej 3495 kr
Nybörjarmedlem  Nej 1300 kr
Nybörjarmedlem inkl. nybörjarkurs  Nej 1995 kr
Bas + (greenfeemedlemskap)  Nej  995 kr
Bas (grund, ger ej spelmöjlighet på andra banor)  Nej  650 kr
Barnfamiljsmedlemskap 1 vuxen*  Ja (4000 kr) 4140 kr
Barnfamiljsmedlemskap 2 vuxna*  Ja (4000 kr) 7500 kr
Fullvärdig junior 17-21 år Nej 1920 kr
Fullvärdig junior 13-16 år Nej 1230 kr
Fullvärdig knatte 8-12 år Nej  640 kr
Fullvärdig knatte 0-7 år Nej  220 kr
Fullvärdig heltidsstuderande 22-30 år** Nej 1920 kr

* Gäller endast om tom det år yngsta barnet fyller 8 år. Samtliga barn i familjen omfattas av medlemskapet

** Fd. juniorer som innehaft medlemskap fr.o.m 22-29 års ålder erhåller en spelrätt det år man fyller 30 år om man även fortsättningsvis är fullvärdig medlem.

Vår instegstrappa innebär att man som Nybörjare har tre år på sig att komma in i golfen och hitta spelkompisar och bli bekväm med rutiner på klubben, innan man betalar full avgift och innehav av spelrätt krävs.
Likaså kan man som ny medlem med golferfarenhet bli Provmedlem med fullvärdig status för att år två bli Fullvärdig medlem och först år tre ställs krav på spelrättsinnehav.

Medlemsansökan