Bli medlem

Att vara medlem på Abbekås Golfklubb innebär att man får tillgång till en av landets mest öppna banor sett till tillgänglighet på året. Vi har dels en fördel av vårt geografiska läge långt söderut i landet, men också det faktum att banan ligger på sandjord gör att vi har en väldigt tillgänglig bana. Den tål mycket vatten och normala skånska vintrar spelar vi oftast till ordinarie greener, även om det självklart sker spel till vintergreen också vid frost och snö. Sedan något år tillbaka har vi skapat en instegstrappa för nya golfare och nya medlemmar som i korthet innebär att man vid inträdet som ny medlem alt. nybörjare betalar en ganska låg avgift för att efter 3-4 år hamna på en nivå i avgiften som andra fullvärdiga medlemmar

Våra medlemsformer

 Medlemsform

Kräver  spelrätt  Pris 
Aktiv plus senior 30 år och äldre  Ja (4000 kr) 5840 kr
Aktiv plus senior 22-25 år  Nej 2575 kr
Aktiv plus senior 26-29 år  Nej 4140 kr
     
Aktiv 10 (10 st 18 håls alt 20 st 9-hålsrundor, ej Sydpoolen)  Ja (4000 kr) 3200 kr
Aktiv Provmedlem (fullvärdigt medlemskap 1 år)  Nej 3495 kr
Aktiv nybörjare  Nej 1300 kr
Aktiv nybörjare inkl. nybörjarkurs  Nej 1995 kr
Bas + (greenfeemedlemskap)  Nej  995 kr
Bas (grund, ger ej spelmöjlighet på banan i Abbekås eller andra banor)  Nej  650 kr
Aktiv barnfamilj 2 vuxna*  Ja (4000 kr) 9000 kr
Aktiv barnfamilj 1 vuxen**  Ja (4000 kr) 4500 kr
Aktiv plus junior 17-21 år Nej 1920 kr
Aktiv plus junior 13-16 år Nej 1230 kr
Aktiv plus knatte 8-12 år Nej  640 kr
Aktiv plus knatte 0-7 år Nej  220 kr
Aktiv plus heltidsstuderande 22-30 år*** Nej 1920 kr

* Gäller endast om tom det år yngsta barnet fyller 10 år. Samtliga barn i familjen upp tom 21 år omfattas av medlemskapet

** För detta medlemskap krävs att man är ensamstående med barn där yngsta barnet är som högts 10 år. Samtliga barn i familjen upp tom 21 år omfattas av medlemskapet.

*** Studier ska ske på heltid och studieintyg ska kunna uppvisas om detta begärs.

Övrigt
Fd juniorer som fortsätter vara medlem efter juniorålderns slut upp tom 30 års ålder erhåller en spelrätt utan kostnad det år man fyller 30 år.

Vår instegstrappa innebär att man som Nybörjare har tre år på sig att komma in i golfen och hitta spelkompisar och bli bekväm med rutiner på klubben, innan man betalar full avgift och innehav av spelrätt krävs.
Likaså kan man som ny medlem med golferfarenhet bli Provmedlem med fullvärdig status för att år två bli Fullvärdig medlem och först år tre ställs krav på spelrättsinnehav.