Lokala regler

Abbekås Golfklubb    Lokala Regler 2019

och tävlingsbestämmelser.             20190218

 

Vid allt tävlingsspel gäller SGF:s regelkort 2019 som finns anslaget i Klubbhuset.

Vid Sällskapsspel bör speciellt punkt 8 (speltempo) i regelkortet beaktas.

I övrigt gäller Regler för Golfspel 2019.  Samt nedanstående Lokala Regler:

 

Rött Pliktområde  på hål 13 och 14    Regel 17

Pliktområdet  på vänster sida av hålen 13 resp 14 är oändligt samt  rödmarkerat.  Regel 17-1d .

OBS: För pliktområde tv på hål 16 är möjligheten att droppa på andra sidan (pendla över) borttagen.

 

Interna out of bounds markeringar Regel 2

Markeringen av out of bounds mellan hål 7 och hål 8 gäller endast vid spel på

hål 7. Vid spel på hål 8 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.

Regel 16-1a  är då tillämplig.

 

150-metersmarkeringar, plattmarkeringar, oranga  pinnar  samt avståndsmarkeringar på fairway  Regel 16

är oflyttbara hindrande föremål. Regel 16-1a.

 

Skador i bunker Regel 16

Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen,

är onormala banförhållande. Regel 16-1c

 

Skydd av unga träd  Regel 16 på hål 15

De unga träden identifierade av stödpinne, nät eller skyddstejp är spelförbudszoner:

  • Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
  • Om bollen ligger i ett pliktområde, och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

 

Organisk del av banan  Regel 16

Obs: Vägen längs hål 5 är en organisk del av banan. Ej fri lättnad.

 

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL  REGEL

Allmän plikt (Slagspel: Två slags plikt. Matchspel: Förlust av hål)