Lokala regler

 

Abbekås Golfklubb   Lokala Regler 2018  

 

Interna out of bounds markeringar Regel 27

Markeringen av out of bounds mellan hål 7 och hål 8 gäller endast vid spel på

hål 7. Vid spel på hål 8 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål.

Regel 24-2b är då tillämplig.

 

Sidovattenhinder på hål 13 och 14 Regel 26-1

Sidovattenhindret på vänster sida av hålen 13 resp 14 är oändliga samt rödmarkerade. Regel 26-1 .

 

Skador i bunker Regel 25

Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen,

är mark under arbete. Regel 25-1b(ii)

 

Stenar i bunker Regel 24

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

 

150-metersmarkeringar, plattmarkeringar, oranga pinnar samt avståndsmarkeringar på fairway Regel 24

är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2

 

Skydd av unga träd Regel 24

Träd med stödpinne, nät eller skyddstejp. Om ett sådant träd påverkar spelarens

stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och

droppas i enlighet med Regel 24-2b.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green R18, 20.

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande. När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindhastighet med mera), bryter spelaren mot Regel 14-3.

 

Organisk del av banan Regel 13

Vägen längs hål 5 är en organisk del av banan. Ej fri lättnad.

 

Undantag till regel 6-6d ändras som följer:

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han hade underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han innan han lämnade in scorekortet inte kände till att han fått är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får spelaren plikten enligt den gällande regeln men det blir ingen ytterligare plikt för brott mor Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte om den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

Slagspel: Två slags plikt.       Matchspel: Förlust av hål