Investeringsbidrag 2019-2021

Bevattningsanläggningen på banan är snart 30 år gammal då banan som den ser ut idag blev klar 1991. Det innebär att den är riktigt gammal och ej har den verkningsgrad som dagens banor kräver för att man ska kunna säkerställa att den blir ordentligt vattnad. Dessutom är vissa delar så gamla, att när de går sönder, så finns det inte reservdelar att ersätta dem med. Vid ett Extra årsmöte den 4/9 tog medlemmarna därför beslut om att man under tre års tid, 2019 - 2021, ska betala ett sk. Investeringsbidrag till klubben som är direkt riktat mot att vi ska kunna modernisera och säkerställa en god bevattning av banan. I bifogad pdf fil kan ni läsa om varför styrelsen föreslog detta för medlemmarna och vilka som berörs av detta.