Banstatus

 

SPEL TILL ORDINARIE GREENER

Ingen dimma idag och det är fullt spelbart hos oss i Abbekås!
En tumregel är att ni ska kunna ha fri sikt 300 meter för att ni ska kunna slå ut på banan.
Detta är naturligtvis främst av säkerhetsskäl för alla som kan befinna sig på banan, bl.a. banpersonal men också allmänhet som ibland promenerar på banan.
Tänk också på att ni som spelare har ett stort ansvar att ingen blir träffade av just er bolll. Skulle detta ske är risken stor att följderna blir riktigt kännbara med långa avstängningar från allt golfspel.

Lägesförbättring på den finklippta delen,  dvs fairway och foregreen, med längden av ett scorekort.

LAGA NEDSLAGSMÄRKEN OCH LÄGG TILLBAKA UPPSLAGEN TORV

Tänk på att visa hänsyn till varandra och håll avstånd, speciellt i och runt klubbhusområdet  

 

Tack för ert bidrag