Banstatus

SPEL TILL ORDINARIE GREENER 

Peter Pettersson
Course Manager

 

 

 

Fundraising

Som säkert alla ni medlemmar vet så startade vi i höstas/vintras ett treårigt projekt som syftar till att uppgradera och modernisera Abbekås GK:s bevattningsanläggning. Initiativet till detta påbörjades redan förra våren, så projektet var redan påbörjat innan förra årets torra sommar, men då blev det runt om i Sverige oerhört tydligt hur viktigt det är med en fungerande bevattning. Nedan ges en kort beskrivning av projektet.

 

Bevattningsprojektet 
Etapp 1 i bevattningsprojektet genomfördes under vintern som planerat. Det berörde hål 1,8,10,18 och putting green där styrning och spridare har bytts ut.

Under etapp 2 kommer spridare på greener och foregreens flyttas och bytas ut för att skapa bättre täckningsgrad och funktion. Detta arbete påbörjas i höst.

Bevattningsbidraget för nästkommande år kommer att faktureras ut under hösten 2019 med 400 kr till alla Aktiv plus och Aktiv 10 medlemmar i enlighet med det beslut som togs på ett extra årsmöte hösten 2018.  

Övrigt och mer finansiering 
Om trenden är som vissa hävdar med väderförändringar som innebär varmare klimat, så kommer behovet öka ännu mer att ha en modern bevattningsanläggning och att man verkligen kan bevattna de ytorna man vill bevattna.

Vi har under våren 2019 varit i kontakt med Länsstyrelsen med förfrågan om att kunna lägga ner bevattning på hål 2 och 4 där vi ej har någon bevattning idag pga. fornminneslämningar. De svar vi fick var positiva och de ser inga hinder för detta om vi utför det på rätt sätt. Dock är inte detta något som ingår de ursprungliga planerna och kostnaderna för bevattningsprojektet, utan ska detta göras behövs ytterligare medel.

Därför går vi nu ut med en extra kampanj för att du som medlem kan stödja och skynda på processen med att vi kan utveckla och modernisera vår bevattningsanläggning. 
Du som medlem har möjligheten att bidra med 500 kr extra som kommer gå direkt in i bevattningsprojektet. För detta får du en liten skylt som vi sedan sätter på en spridare. Bidrar man med 1000 kr får man självklart sitt namn på 2 spridare. (Garanterad tid för ditt namna på en spridare är 5 år) 

Har man önskemål om specifik spridare så löser vi detta om det är möjligt.

Nu hoppas vi att du som medlem ger ett extra bidrag för att skynda på processen med att utveckla vår bevattningsanläggning.

Betalning görs via swish till numret på bilden, Abbekås Golf AB. Ange namn + spridare vid betalning så vi vet vad det avser.

OBS det går givetsvis även bra att sätt in på BG 5105-3379 Ange namn + spridare vid betalning så vi vet vad det avser. 

Styrelsen Abbekås Golfklubb

Kanske känns 500 kr för mycket?

Om man inte vill bidra med 500 kronor så har man ändå möjlihet att stödja utvecklingen av banan genom att sätta in valfritt belopp (dock minst 100 kr) på vårt konto.
För detta får man sitt namn på hemsidan där vi på lämplig plats kommer att synliggöra alla som stöttar på detta viset.

På bilden ovan finns swishnummer och det är här ni kan sätta in pengar om ni vill vara med och bidra.
Ange ert namn och ordet "bevattning" så vet vi vad det handlar om.

Styrelsen Abbekås GK