Banstatus

TORSDAG 4 mars

kl 07:45 +2,5 grad, ingen frost  

SPEL TILL ORDINARIE GREENER 

Vid frost, snö och/eller tjäle spel till Vintergreen 

 

 

TORSDAG 25 Februari

Nu Öppnar vi upp för spel till Ordinarie Greener idag torsdag 25/2

MEN vid frost, snö och/eller tjäle spel till vintergreen

Det är fortfarande en del snö och vatten stående kvar i bunkrarna

Putting-green är avstängd tillsvidare, den behöver vila ett tag till. Det går bra att använda övningsgreen vid parkeringen, vänligen respektera detta  

VIKTIGT vid spel Fredag-Söndag, enligt väderprognoserna är det stor risk att det blir frost på morgonen/förmiddagen och då är det spel till vintergreen som gäller. Inga stattider kommer att skjutas på utan den tiden man har bokat gäller som starttid, detta på grund av att det är högt bokningstryck och det finns inga luckor. Räkna inte heller med att det går att komma ut på hål 10 på förmiddagen för det är mer eller mindre fullbokat från kl 0800.

Så tipset är att inte boka för tidigt.

Fråga! När tror jag att det kommer att gå att spela till ordinarie greener? Det är som sagt omöjligt att säga och det beror väldigt mycket på hur kallt det verkligen blir och hur mycket solen värmer, och hur påverkar den låga marktemperaturen eventuell tillfrysning i ytan.  

Men om jag själv skulle ha bokat en starttid och skulle känna mig rätt så säker skulle inte boka innan kl 11:00 men som sagt det finns ingen som vet hur det blir

Det kommer att finnas banpersonal på plats som kommer att ta beslut om vad som gäller och om det blir riktigt kallt med många minusgrader kan beslut tas att vintergreen gäller hela dagen men förhoppningen är att det inte ska ske, hemsidan kommer att uppdateras varje dag under helgen!  

ANVÄND HELST BÄR BAG

INGA GOLFBILAR/MOPED TILLÅTAN TILLSVIDARE

MYCKET VIKTIGT ATT VI HJÄLPSÅT ATT LAGA NEDSLAGSMÄRKEN

Och till sista Ha trevlig och njut av en trevlig golfrunda

Peter Petersson
Course Manager

 

 

Läs gärna mer nedan om problematiken vid spel på vinter

Att tänka på vid golfspel under vintern på Abbekås Golfklubb
Vilken green kan vi spela till är en vanlig fråga på vintern, i texten nedan försöker jag förklara en del av problematiken och varför det inte är tillåtet att beträda de ordinarie greenerna vid vissa tillfällen.

En frostbeklädd green är oftast inte så svår att förstå problematiken med, det är relativt lätt att se och man kan förstå att ett grässtrå som är fruset kan bli skadat om man går på det. Men det som kan vara betydligt svårare att bedöma men även att förstå är när det är fruset/bildas tjäle i ytan och när det börjar tina upp. 

När det är minusgrader på natten finns risken att den tjälen som bildas i ytan (ytan blir hård) inte riktigt släpper på hela dagen, det beror på att marktemperaturen är betydligt lägre nu än tidigare på hösten när vi har en marktemperatur på 7-8 plusgrader.

Hur lång tid det tar innan det släpper varierar från green till green. Faktorer som styr är hur mycket fukt det finns i green, hur mycket skugga är det, läget norr- söder. Exempel green 7 skuggas av trädridån mot tee 8 vilket gör att solen har betydligt svårare att värma upp greenytan. De flesta har säker märkt detta på andra platser också, exempel att frosten ligger kvar betydligt längre på norrsidan av huset än på södersidan. Det kan vara is på vattenpölar där det är skugga men inte där det är sol.    

Som jag har beskrivit tidigare så är gräset mycket känsligt för belastning när det börjar töa i ytan men att det fortfarande är fruset längre ner. Ytan blir väldigt svampig och risken är mycket stor att rötterna brister när man går på green vilket leder till att gräset blir försvagat, vilket kan vara en perfekt inkörsport till svampangrepp. Av den anledningen är det viktigt att vi är försiktiga och att det är viktigt att all tjäle verkligen är borta innan vi spelar på de ordinarie greenerna. För det kan straffa sig ordentligt om man får skador på green nu, det kan innebära att greenkvalitén under våren och försommaren blir betydligt sämre.

Vi anser att vi är väldigt flexibla och försöker ha öppet så mycket som möjligt och ändrar från dag till dag beroende på vädret till vilken green spel sker till. Min förhoppning har varit att under de dagar då det inte finns banpersonal plats ska golfarna kunna göra bedömningen själva. Men tyvärr så har vissa golfare väldigt svårt att förstå problematiken med frost/tjäle och golfspel till ordinarie greener. Tyvärr ser vissa bara till sitt eget bästa här och nu och kan inte se konsekvenserna som kan hända längre fram i vår.  När det är svårt att avgöra till vilken green man bör spela till är det tyvärr för många som tycker att det är ok att spela till ordinarie green istället för att vara försiktig och rädd om greenerna och spela till vintergreen.

Av den anledningen kommer vi som tidigare år att ta in flaggorna på ordinarie greenerna när vi ser på väderprognoserna att det finns risk för minusgrader, frost och tjäle. Sedan kommer inte flaggorna att sättas tillbaka förrän vi ser ett stabilare väder på plussidan.

På vardagar när personal finns på plats tas besluten oftast på förmiddagen om vad som kommer att gälla för hela dagen. För helger kan beslut tas på fredagen med hjälp av väderprognoser.  Informationen om aktuell status finns på hemsidan och på första tee.

Tänk på att detta är er bana och att ni som medlem måste hjälpa till för att vara rädda om vår golfbana och att vi gör detta för golfbanas bästa.  

Använd helst bärbag och det kommer inte vara tillåtet att använda golfbil

Peter Pettersson
Course Manager

 

 

 

 

 

 

Fundraising

Som säkert alla ni medlemmar vet så startade vi i höstas/vintras ett treårigt projekt som syftar till att uppgradera och modernisera Abbekås GK:s bevattningsanläggning. Initiativet till detta påbörjades redan förra våren, så projektet var redan påbörjat innan förra årets torra sommar, men då blev det runt om i Sverige oerhört tydligt hur viktigt det är med en fungerande bevattning. Nedan ges en kort beskrivning av projektet.

 

Bevattningsprojektet 
Etapp 1 i bevattningsprojektet genomfördes under vintern som planerat. Det berörde hål 1,8,10,18 och putting green där styrning och spridare har bytts ut.

Under etapp 2 kommer spridare på greener och foregreens flyttas och bytas ut för att skapa bättre täckningsgrad och funktion. Detta arbete påbörjas i höst.

Bevattningsbidraget för nästkommande år kommer att faktureras ut under hösten 2019 med 400 kr till alla Aktiv plus och Aktiv 10 medlemmar i enlighet med det beslut som togs på ett extra årsmöte hösten 2018.  

Övrigt och mer finansiering 
Om trenden är som vissa hävdar med väderförändringar som innebär varmare klimat, så kommer behovet öka ännu mer att ha en modern bevattningsanläggning och att man verkligen kan bevattna de ytorna man vill bevattna.

Vi har under våren 2019 varit i kontakt med Länsstyrelsen med förfrågan om att kunna lägga ner bevattning på hål 2 och 4 där vi ej har någon bevattning idag pga. fornminneslämningar. De svar vi fick var positiva och de ser inga hinder för detta om vi utför det på rätt sätt. Dock är inte detta något som ingår de ursprungliga planerna och kostnaderna för bevattningsprojektet, utan ska detta göras behövs ytterligare medel.

Därför går vi nu ut med en extra kampanj för att du som medlem kan stödja och skynda på processen med att vi kan utveckla och modernisera vår bevattningsanläggning. 
Du som medlem har möjligheten att bidra med 500 kr extra som kommer gå direkt in i bevattningsprojektet. För detta får du en liten skylt som vi sedan sätter på en spridare. Bidrar man med 1000 kr får man självklart sitt namn på 2 spridare. (Garanterad tid för ditt namna på en spridare är 5 år) 

Har man önskemål om specifik spridare så löser vi detta om det är möjligt.

Nu hoppas vi att du som medlem ger ett extra bidrag för att skynda på processen med att utveckla vår bevattningsanläggning.

Betalning görs via swish till numret på bilden, Abbekås Golf AB. Ange namn + spridare vid betalning så vi vet vad det avser.

OBS det går givetsvis även bra att sätt in på BG 5105-3379 Ange namn + spridare vid betalning så vi vet vad det avser. 

Styrelsen Abbekås Golfklubb

Kanske känns 500 kr för mycket?

Om man inte vill bidra med 500 kronor så har man ändå möjlihet att stödja utvecklingen av banan genom att sätta in valfritt belopp (dock minst 100 kr) på vårt konto.
För detta får man sitt namn på hemsidan där vi på lämplig plats kommer att synliggöra alla som stöttar på detta viset.

På bilden ovan finns swishnummer och det är här ni kan sätta in pengar om ni vill vara med och bidra.
Ange ert namn och ordet "bevattning" så vet vi vad det handlar om.

Styrelsen Abbekås GK

Tack för ert bidrag

Skyltar sätts ut efter hand

Uppdaterad 2019-08-05

1000 kr

Simon Granqvist
Bobby Holm

 

500 kr

Fredrik  Rönnerberg   Monika Ivarsson   Emil Ragnartz   Fredrik  Van Speijk
Ola  Hugoson   Stefan Malmberg   Klas  Svensson   Daniel Jerrhag
Martin Gullberg   Lars-Göran  Nilsson   Thomas  Budenberg   Stefan  Angel
Patrik Svensson   Kenneth Hedlund   Thorsten Larsson      
Sören  Löfgren   Lasse Stark   Håkan  Westerling      
Lars  Gistorp   Carl-Johan Lindelöw   Charlotte  Axelsson Strömbom      
Dexter McGowan   Peter Helmutsson   Per-Olov Gustavsson      
Trevor McGowan   Lars  Löfgren   Anders Johansson      
Stefan Thulander   Eva  Hallmer-Lindahl   Per  Strömblad      
Per  Mårtensson   Lars  Lindahl   Marie Strömblad      
Jerker Mårtensson   Moniqa Fredriksson   Ulf  Nilsson      
Hans-Fredrik Hanson   Bo  Fredriksson   Gert-Åke Lönnborn      
Gustaf Axelsson-Strömbom   Björn Granqvist   Bo  Ewaldh      
Håkan Kåberg   Jan Rehnström   Jan  Ridell      
Bente Kristiansen   Carsten Granqvist   Bengt  Vasseur      
Christina Persson   Roland  Jönsson   Yvonne Vasseur      
Roland  Persson   Ola  Christersson   Magnus  Chrintz      
Per-Arne  Kristersson   Hans Thysell   Pernilla Chrintz      
Andreas Möller   Stig Stivius   Jonathan Chrintz      
Peter Pettersson   Vanja  Stivius   Saga Chrintz      
Håkan  Ringblom   Susanna Gustafsson   Erica Veeborn      
Katharina Ringblom   Cleas Norlén   Johan  Heijl      
Carsten Teander   Inger Norlén   Peter Liderås      
Kenneth Andram   Åke Owesson   Maria Liderås      
Peter Schols   Lars-Åke  Andersson   Per  Mårtensson      
Göran Ljungkrantz   Magnus  Sahlin   Pia Jesslén Book      
Kerstin Ljungkrantz   Charlotte  Sahlin   Andreas  Ekstrand      
Göran  Jönsson   Christian Ragnartz   Per  Nilsson      
Sven  Malmborg   Javiera Ragnartz   Michael Carlström      
Ulf  Larsson   Carl  Ragnartz   Eva  Carlström      

 

Övrigt belopp 

Britt-Marie Andersson