Banstatus

 

SPEL TILL ORDINARIE GREENER

Vid frost SPEL TILL VINTERGREEN 

LAGA NEDSLAGSMÄRKEN OCH LÄGG TILLBAKA UPPSLAGEN TORV

Tänk på att visa hänsyn till varandra och håll avstånd, speciellt i och runt klubbhusområdet  

 

Fundraising 2019

Som säkert alla ni medlemmar vet så startade vi 2018  ett treårigt projekt som syftar till att uppgradera och modernisera Abbekås GK:s bevattningsanläggning. Initiativet till detta påbörjades redan förra våren, så projektet var redan påbörjat innan förra årets torra sommar, men då blev det runt om i Sverige oerhört tydligt hur viktigt det är med en fungerande bevattning. Nedan ges en kort beskrivning av projektet.

 

Bevattningsprojektet 
Etapp 1 i bevattningsprojektet genomfördes under vintern som planerat. Det berörde hål 1,8,10,18 och putting green där styrning och spridare har bytts ut.

Under etapp 2 kommer spridare på greener och foregreens flyttas och bytas ut för att skapa bättre täckningsgrad och funktion. Detta arbete påbörjas i höst.

Bevattningsbidraget för nästkommande år kommer att faktureras ut under hösten 2019 med 400 kr till alla Aktiv plus och Aktiv 10 medlemmar i enlighet med det beslut som togs på ett extra årsmöte hösten 2018.  

Övrigt och mer finansiering 
Om trenden är som vissa hävdar med väderförändringar som innebär varmare klimat, så kommer behovet öka ännu mer att ha en modern bevattningsanläggning och att man verkligen kan bevattna de ytorna man vill bevattna.

Vi har under våren 2019 varit i kontakt med Länsstyrelsen med förfrågan om att kunna lägga ner bevattning på hål 2 och 4 där vi ej har någon bevattning idag pga. fornminneslämningar. De svar vi fick var positiva och de ser inga hinder för detta om vi utför det på rätt sätt. Dock är inte detta något som ingår de ursprungliga planerna och kostnaderna för bevattningsprojektet, utan ska detta göras behövs ytterligare medel.

Därför går vi nu ut med en extra kampanj för att du som medlem kan stödja och skynda på processen med att vi kan utveckla och modernisera vår bevattningsanläggning. 
Du som medlem har möjligheten att bidra med 500 kr extra som kommer gå direkt in i bevattningsprojektet. För detta får du en liten skylt som vi sedan sätter på en spridare. Bidrar man med 1000 kr får man självklart sitt namn på 2 spridare. (Garanterad tid för ditt namna på en spridare är 5 år) 

Har man önskemål om specifik spridare så löser vi detta om det är möjligt.

Nu hoppas vi att du som medlem ger ett extra bidrag för att skynda på processen med att utveckla vår bevattningsanläggning.

Betalning görs via swish till numret på bilden, Abbekås Golf AB. Ange namn + spridare vid betalning så vi vet vad det avser.

OBS det går givetsvis även bra att sätt in på BG 5105-3379 Ange namn + spridare vid betalning så vi vet vad det avser. 

Styrelsen Abbekås Golfklubb

Kanske känns 500 kr för mycket?

Om man inte vill bidra med 500 kronor så har man ändå möjlihet att stödja utvecklingen av banan genom att sätta in valfritt belopp (dock minst 100 kr) på vårt konto.
För detta får man sitt namn på hemsidan där vi på lämplig plats kommer att synliggöra alla som stöttar på detta viset.

På bilden ovan finns swishnummer och det är här ni kan sätta in pengar om ni vill vara med och bidra.
Ange ert namn och ordet "bevattning" så vet vi vad det handlar om.

Styrelsen Abbekås GK

Tack för ert bidrag

Skyltar sätts ut efter hand

Uppdaterad 2019-08-05

1000 kr

Simon Granqvist
Bobby Holm

 

500 kr

Fredrik  Rönnerberg   Monika Ivarsson   Emil Ragnartz   Fredrik  Van Speijk
Ola  Hugoson   Stefan Malmberg   Klas  Svensson   Daniel Jerrhag
Martin Gullberg   Lars-Göran  Nilsson   Thomas  Budenberg   Stefan  Angel
Patrik Svensson   Kenneth Hedlund   Thorsten Larsson      
Sören  Löfgren   Lasse Stark   Håkan  Westerling      
Lars  Gistorp   Carl-Johan Lindelöw   Charlotte  Axelsson Strömbom      
Dexter McGowan   Peter Helmutsson   Per-Olov Gustavsson      
Trevor McGowan   Lars  Löfgren   Anders Johansson      
Stefan Thulander   Eva  Hallmer-Lindahl   Per  Strömblad      
Per  Mårtensson   Lars  Lindahl   Marie Strömblad      
Jerker Mårtensson   Moniqa Fredriksson   Ulf  Nilsson      
Hans-Fredrik Hanson   Bo  Fredriksson   Gert-Åke Lönnborn      
Gustaf Axelsson-Strömbom   Björn Granqvist   Bo  Ewaldh      
Håkan Kåberg   Jan Rehnström   Jan  Ridell      
Bente Kristiansen   Carsten Granqvist   Bengt  Vasseur      
Christina Persson   Roland  Jönsson   Yvonne Vasseur      
Roland  Persson   Ola  Christersson   Magnus  Chrintz      
Per-Arne  Kristersson   Hans Thysell   Pernilla Chrintz      
Andreas Möller   Stig Stivius   Jonathan Chrintz      
Peter Pettersson   Vanja  Stivius   Saga Chrintz      
Håkan  Ringblom   Susanna Gustafsson   Erica Veeborn      
Katharina Ringblom   Cleas Norlén   Johan  Heijl      
Carsten Teander   Inger Norlén   Peter Liderås      
Kenneth Andram   Åke Owesson   Maria Liderås      
Peter Schols   Lars-Åke  Andersson   Per  Mårtensson      
Göran Ljungkrantz   Magnus  Sahlin   Pia Jesslén Book      
Kerstin Ljungkrantz   Charlotte  Sahlin   Andreas  Ekstrand      
Göran  Jönsson   Christian Ragnartz   Per  Nilsson      
Sven  Malmborg   Javiera Ragnartz   Michael Carlström      
Ulf  Larsson   Carl  Ragnartz   Eva  Carlström      

 

Övrigt belopp 

Britt-Marie Andersson