Till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser

 

Generella tävlingsbestämmelser för 2014 års tävlingar på Abbekås GK 

Inför större tävlingar skall TL ta fram specifika bestämmelser för den tävlingen.

Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater
Spelare skall förvissa sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användningen av sådana apparater inte på annat sätt används i strid mot reglerna. Mobiltelefoner som medförs på banan skall vara i ”tyst” läge. Användandet av mobiltelefon till annat än tidtagning, vid nödsituationer eller för att tillkalla domare/tävlingsledning skall undvikas.

Anmälan till tävling
Anmälan till tävling skall normalt ske via internet (min golf) eller i terminalen i klubbhuset, använd då Ditt golf- ID. Anmälan till tävling lördag och söndag skall ske senast 15.00 torsdag. Vid andra tävlingsdagar anges i inbjudan senaste anmälningstid. 

Efteranmälan accepteras endast i undantag efter godkännande av tävlingsledare. Vid efteranmälan utgår dubbel startavgift.

Avanmälan
Avanmälan skall göras före lottning. Om avanmälan sker efter lottning av skäl som ej beror på sjukdom, skall den felande spelaren betala startavgiften innan start medges i kommande tävlingar.

Uteblivande
Vid uteblivande från tävling utan att meddela sig är spelaren avstängd från deltagande i två påföljande tävlingar. Hemmaklubb meddelas.

Start- resultat- lista
Startlista anslås i klubbhuset snarast efter lottning dock senast kl. 13.00 dag före tävling eller om möjligt senast fredag för tävlingar lördag – söndag. Resultatlista anslås i klubbhuset omedelbart efter tävlings avslutande. Start- och resultat- lista finns även tillgängliga på www.golf.se Din Golf.

Tävlingsstart
Gå till reception/tävlingsledningen och betala startavgiften, kontant. Hämta scorekortet och infinn Dig på angiven tee senast 5 minuter före start. Hcp- förändringar som skett efter anmälningstillfället skall ha registrerats i terminalen senast tävlingsdagen innan start. Spelare som startar med felaktigt hcp, som medför för högt spel- hcp, diskvalificeras.

EGA Exakt Tävlingshandicap, EGA Exakt handicap
För klubbtävlingar under 2014 gäller följande:
Singeltävlingar, krav på EGA exakt tävlingshandicap (spelare med endast EGA exakt handicap får deltaga men kommer inte med i resultatlistan).
Partävlingar, krav på EGA exakt tävlingshandicap (spelare med endast EGA exakt handicap får deltaga men kommer inte med i resultatlistan).

Handicapändring
Vid av TK arrangerade tävlingar sker hcp – ändring automatiskt via resultatredovisning. I övrigt skall ändring av hcp alltid göras i terminalen tillsammans med markör. 

AVBROTT I SPELET,vid åska dimma etc.; REGEL 6-8:
En lång signal med siren
– Avbryt spelet omedelbart.
Tre korta signaler med siren upprepade gånger – Avbryt spelet. Spelarna förfar enligt Regel 6-8b-c
Två korta signaler med siren upprepade gånger – Återuppta spelet. Spelarna förfar enligt Regel 6-8d

EVAKUERINGSPLAN
Spelare på hål 1-10 samt hål 18 går till klubbhus, övriga samlas vid väderskydd som finns vid tee hål 14, varifrån, vid behov, evakuering sker.

Prisutdelning
Huvudregel för prisutdelning är att pristagare skall närvara personligen vid prisceremoni.
I undantagsfall och före start, dock senast i samband med inlämnande av scorekortet kan namngivet ombud anmälas och godkännas av TL. I annat fall går priset till nästa tävlande.

Klassindelning vid singeltävling
A                    0 – 12,4
B                    12,5 – 24,2
C                    24,3 – 36,0
D                    37 - 54 (Herrar röd tee, damer guld tee)

 

Klassindelning vid partävling
A                    0 – 20,9
B                    21 – 54 (för spelare med hcp 37 eller mer gäller att herrar spelar från
                      röd tee och damer från guld tee)

Om inget annat anges i tävlingsinbjudan spelar herrar från gul tee och damer från röd tee. Vid av TK arrangerade handicaptävlingar kan spelare välja tee enligt ”Spel och Tävlingshandboken §5.15 ”Tee i handicaptävlingar”, önskemål om detta skall anges vid anmälan. 

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vid tävling kunna justera klassindelningen för att uppnå jämnstora klasser.

Åldersgränser
Abbekås GK har fastställt att lägsta ålder i allmänhet är 13 år (dvs att man fyller 13 under året). TL kan dock göra undantag.

Rast
Under tävling arrangerad av TK är, om inte annat anges tävlingsdagen, rast inte tillåten.
Kortare paus (ca 5 minuter, ref. lokala bestämmelser §17) för att inhandla förfriskningar mm är tillåtet.

Veckotävlingar
Tisdagar och torsdagar damgolf samt herrgolf H55+
Onsdagsgolf för herrar med start ca 5 timmar före mörkrets inbrott.
Lördagar, herr- och damgolf
Aktuella tider se anslagstavlan och aktivitetskalendern

Detaljinformation om aktuella tävlingar finns på anslagstavlan i klubbhuset, på klubbens hemsida samt på ”Min Golf”.

Anmälningsavgifter
Om inget annat framgår av tävlingsinbjudan
9 hål              50:- per spelare
18 hål            100:- per spelare
36 hål            150:- per spelare
Matchtävl.      100:- per spelare
KM                 ingen avgift
Alla tävlingar är öppna med undantag för klubb-kvaltävlingar och KM

Vid efteranmälan utgår dubbel startavgift.

Grundregler för seriespel skåneserien  

Uttagningsprinciper för H35, H45, H55, H65, H70 och H75: 

 1. Laget skall i första hand bestå av spelare från sin åldersgrupp.
 2. Laguttagning efter lägst handicap om man kan och vill ställa upp.
 3. Spelare bör delta i Hk:s och OBK:s veckotävlingar samt starta i KM alternativt kategori KM.
 4. Laget bör bestå av minst 8 spelare, varav 2 byts ut efter spelad seriematch.
 5. Spelare erlägger 100:- för deltagande i serispelet.
 6. Spelare bör vara fullvärdig medlem (alternativ provmedlem).

 Undantag och dispens: 

 1. Om lag inte får till tillräckligt med spelare från rätt ålderskategori, kan dispens sökas för godkännande i HK alternativt OBK.
 2. Vid likvärdig hcp- nivå värderas deltagande i Hk:s och OBK:s veckotävlingar samt att man spelar KM alternativt kategori KM.
 3. Fler än 8 spelare kan behövas om lagledaren så finner för att få fullt lag.
 4. Spelare skall innan seriestart lämna rimlig garanti för att man ställer upp.
FiltypFilStorlek
PDF Tävlingsbestämmelser Abbekås GK 2014 67.83 Kb

Medlemsansökan


Boka Starttid

Aktuellt Bokningsläge

DMI Nederbörd


 • Abbekås GK
 • Adress: Kroppsmarksvägen
 • 274 56 Abbekås
 • Telefon: 0411-533 233